RE Fertilize Løftes På Plads På Renseanlæg Lynetten
Her løftes RE Fertilize på plads på Renseanlæg Lynetten. Foto: BIOFOS

Skal vi skabe et bæredygtigt samfund, må vi udnytte og recirkulere de ressourcer, vi allerede har. Nutidens renseanlæg har et stort potentiale for at blive fremtidens ressourceanlæg, især når det kommer til næringsstoffer som kvælstof. Oplev et nyt, unikt pilotanlæg til genvinding af kvælstof, når BIOFOS og EasyMining byder spildevandsforsyninger inden for til åbent hus.

Renseanlæg har i mange år haft fokus på at begrænse udledning af kvælstof til havet; men øget befolkningstilvækst belaster renseanlæggene og skærpede krav til lavere kvælstofindhold i det rensede spildevand kræver, at også rejektvand fra slutafvanding renses. 

De nuværende teknologier til kvælstoffjernelse har desuden en negativ klimabelastning, da lattergas udledes under selve rensningen, samtidig med at kvælstof frigives til atmosfæren. 

Løsningen findes muligvis i en ny kemisk proces til udvinding og genanvendelse af kvælstof, udviklet af den svenske innovationsvirksomhed EasyMining, en del af Ragn-Sells-koncernen. I et projekt, LIFE RE-Fertilize, tages denne teknologi nu fra laboratorieskala til industriel pilotskala.

”Vores proces nedbringer ammoniumkvælstof til en koncentration på 10 mg/l, og det kvælstof, vi tager ud, beholder vi i en form, ammoniumsulfat, som kan nyttiggøres som gødning på landbrugsjord," siger Anna Lundbom, projektleder for LIFE RE-Fertitilize.

Pilotanlæg set indefra. Foto: BIOFOS

Anlæg til genvinding af kvælstof testes på Danmarks største renseanlæg

LIFE RE-Fertilize er et samarbejde mellem EasyMining, BIOFOS, Lantmännen og Ragn-Sells. Anlægget demonstreres i øjeblikket på BIOFOS’ største renseanlæg, Lynetten i København. Tidligere er anlægget blevet testet på perkolat på Ragn-Sells' affaldsanlæg i Högbytorp uden for Stockholm.  

Fakta

I løbet af august og september vil der være mulighed for at besøge demonstrationsanlægget på Renseanlæg Lynetten af tre omgange. Interesserede forsyninger kan registrere sig BIOFOS’ åbent hus (easymining.se). 

RE-Fertilize er et EU LIFE-støttet projekt, der har EasyMining, Ragn-Sell, Lantmännen og BIOFOS som partnere. Læs mere om projektet: LIFE RE-Fertilize (easymining.se) 

”Fjernelse af ammoniumkvælstof fra rejektvandet er med til at øge kapaciteten på vores renseanlæg. Samtidig vil den nye proces forbedre vores klimaaftryk, idet processen ikke genererer lattergasemissioner,” siger Dines Thornberg, udviklingschef hos BIOFOS. 

Processen genvinder mere end 98% af det kvælstof, der er i rejektvand fra afvanding af udrådnet slam. Der genereres ingen lattergasemissioner og kvælstoffet, der genvindes, omdannes til ammoniumsulfat, som kan sendes tilbage i samfundet og anvendes i for eksempel gødning. Processen forventes at blive både energi-, ressource- og omkostningseffektiv i forhold til nuværende processer, som vil blive valideret i det igangværende projekt. 

En af styrkerne ved projektet er, at vi har aktører fra forskellige dele af værdikæden, hvilket er en forudsætning for, at det lykkes at opnå de cirkulære løsninger," siger Anna Lundbom.