P1044698
Smarte vandmålere skal hjælpe med at holde vandtabet under 5 % i Brønderslev Forsyning, fortæller direktør Thorkild B. Neergaard. Foto: Mads Volquartz

I Brønderslev i Nordjylland er både vandselskab og kunderne glade for den tryghed, de nye, digitale vandmålere giver. Med hyppigt opdaterede målerdata kan lækager og andre uregelmæssigheder på ledningsnettet hurtigt identificeres. Kollektivt sparer de 6.500 kunder op mod 2 mio. kr. på vand- og spildevandsregningen om året, efter den digitale overvågning af lækager er trådt i kraft.

I Brønderslev skal det være slut med lækager i drikkevandssystemet, hvor vandet kan fosse ud i dage, uger eller måneder, før det bliver opdaget. Her har Brønderslev Forsyning installeret intelligente vandmålere både hos kunderne og flere steder på ledningsnettet, så selskabet hele tiden får opdaterede data ind på det aktuelle vandforbrug, som man kan sammenligne med det normale forbrug. Hvis der viser sig store uregelmæssigheder, kan Brønderslev Forsyning hurtigt sætte ind, så man får stoppet en eventuel lækage, inden vandtabet vokser sig stort. En hurtigt indsats vil også kunne mindske eventuelle skader på infrastruktur og ejendomme. De nye, smarte målere har medvirket til et stabilt, lavt vandtab på omkring 5 % de seneste tre år, hvor vandtabet tidligere har svinget meget og har været oppe på 12 % i 2017.

“For få år siden kendte vi først vores vandtab i januar for det forgangne år. Så kunne vi potentielt have haft et brud, som havde stået og grinet af os i 10 måneder. Men det er slut nu, og vi kan reagere fra dag til dag,” siger Thorkil B. Neergaard, der er direktør i Brønderslev Forsyning.

Han fortæller, at den nye målsætning for Brønderslev Forsyning er at have et vandtab på under 5 %. Og det skal data fra de 6.500 intelligente målere være med til at sikre, samtidig med at datakvaliteten bliver langt højere.

Automatisk alarm ved højt vandtab

På en stor skærm hos Brønderslev Forsyning kan man se hele det geografiske område, som selskabet leverer drikkevand til. Området er delt op i 22 mindre sektioner, og på grænsen mellem sektionerne sidder der en indløbsmåler, som er online og som hele tiden giver et præcist billede af tryk, flow og volumen på det vand, der bliver pumpet ind i den pågældende sektion. Ved dagligt at sammenholde data fra indløbsmåleren med data fra de individuelle målere hos kunderne får Brønderslev Forsyning et præcist billede af vandtabet i ledningsnettet for den pågældende sektion. Og mere end 99 % af målerne sender data dagligt via et fast antennenet.

Vandtabet bliver regnet ud automatisk, og hvis det er højere end en værdi angivet af forsyningsselskabet, slår systemet alarm, og sektionen skifter farve fra grøn (under 5 %) til gul (mellem 5 og 7,5 %) eller rød (over 7,5 %) på overvågningskortet på skærmen.

Hvis alarmen går, starter opklaringsarbejdet inden for den givne sektion, hvor vandtabet er registreret. Kunderne inden for sektionen bliver kontaktet. Når folk bliver gjort opmærksomme på en mulig lækage, finder de som regel indikationer på utætheder i form af en blød plet på græsplænen eller lignende. Men hvis ikke lækagen bliver opdaget hurtigt, kan Brønderslev Forsyning sende eksperter med lytteudstyr ud for at lokalisere problemet.

Med tiden vil målerne dog kunne hjælpe endnu mere med at finde lækagen, fordi de med en følsom temperatursensor kan registrere ændringer i vandets temperatur i ledningsnettet, hvilket kan indikere et læk. Den funktion er et af de næste skridt i den digitale omstilling af Brønderslevs Forsynings lækageovervågning. 

De grønne områder på figuren viser, at vandtabet i de pågældende sektioner er under 5 %. I de gule er det under 7,5 %. Hvis farven skifter til rød, er vandtabet over 7,5 %.

Opkald glæder kunderne

Brønderslev Forsyning får også en alarm, hvis en af de individuelle målere hos en kunde registrerer et ualmindeligt højt forbrug af vand.

”Hvis det ser slemt ud, så ringer vi simpelthen folk op og gør dem opmærksomme på, at de bruger meget mere vand end normalt. Det kan være et toilet, der løber, men det kan også være et læk på et rør i gulvet eller i varmeveksleren til varmt vand, som ellers ikke ville blive opdaget med det samme,” fortæller Thorkil B. Neergaard.

Brønderslev Forsynings beregninger viser, at de intelligente målere i de enkelte husstande sparer kunderne for mellem 1,5 og 2. mio. kr. om året. Og det gælder altså udelukkende vandtab på ”den anden side” af målerne, som boligejerne alene har ansvaret for. 

“Kunderne er rigtig glade for, at vi ringer til dem. Det er selvfølgelig et kedeligt budskab, men det er et budskab, folk er glade for at få, fordi de kan reagere. Og vi har fået bedre kendskab til en masse kunder, for det er en stor andel af vores kunder, der får et opkald i løbet af et år,” siger Thorkil. B. Neergaard.

Del af en større digitalisering

”Hvis vi var kyniske, ringede vi ikke folk op, for vi sælger jo vandet til dem. Men vi har en business case, hvor vi opererer med to bundlinjer. En for selskabet og en for kunden. Hvis kunderne sparer to mio. kr. ved et tiltag fra vores side, så er det jo meget værd. Og i og med at vi er ejet af kommunen og dermed også kunderne, så kigger vi jo lige så meget på kundens bundlinje,” siger direktøren

Brønderslevs Vand i tal

  • 900.000 m3 solgt vand om året
  • 6.500 intelligente målere
  • 5 % vandtab (tidligere op mod 12 %)

Det er ikke kun forsyningsselskabet, der kan holde øje med forbruget. Via en app på telefonen kan kunderne selv holde øje med vand- og varmeforbruget, og de kan indstille app’en til at slå alarm, hvis forbruget pludselig er stort. 

“Slangen til havevanderen kan være hoppet af. Eller svømmeren i toilettets cisterne kan have sat sig fast, så der ikke bliver lukket ordentligt, og toilettet bare står og løber. Men med vores app får kunderne en advarsel, så de hurtigt kan reagere på det,” fortæller Thorkil B. Neergaard.

Det er planen, at app’en skal gøre de manuelle telefonopkald overflødige i takt med, at flere og flere kunder installerer og benytter sig af app’ens funktioner.