5307102 Vand I Tal 2022 Vandkloden Uden Tekst[1]
Illustration: JTO, Thomas Sørensen og Mads Volquartz

Drikkevand i Danmark er baseret på grundvand. Ca. 2.600 vandværker leverer simpelt renset vand og 701 renseanlæg renser 95% af spildevandet i tre renseprocesser.

Alt drikkevand i Danmark er baseret på grundvand, med undtagelse af et lille afsaltningsanlæg på Christiansø. Strukturen er decentral og består af ca. 2.600 vandværker og 701 renseanlæg.

Vandsektorloven omfatter 226 drikkevandsselskaber, som tilsammen i 2021 solgte ca. 274 mio. m3 vand. Selskaberne havde en omsætning på ca. 4,92 mia. kr., havde driftsomkostninger på 1,51 mia. kr. og investerede i 2021 for 2,10 mia. kr. Vandsektorloven omfatter ligeledes 109 spildevandsselskaber, som i 2021 tilsammen behandlede ca. 282 mio. m3 vand solgt fra deres oplande. Selskaberne havde en omsætning på ca. 9,59 mia. kr., investerede for 6,15 mia. kr. og havde driftsomkostninger for 3,33 mia. kr.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Vandselskaber skal hvile i sig selv

Generelt bygger vandsektoren på det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip. Det betyder, at der skal være balance mellem et vandselskabs udgifter og indtægter målt hen over en årrække. Vandselskaberne er 100 % takstfinansierede, og tiltag, investeringer og driftsomkostninger betales af kunderne.

For at undgå samfundsøkonomisk spild og stimulere udvikling, innovation samt klimavenlig energiproduktion er det dog tilladt for vandselskaber i begrænset omfang ud over vand- og spildevandsaktiviteter at sælge ydelser, restprodukter og energi med et vist overskud under forudsætning af, at dette salg har en nær tilknytning til vandselskabernes drikkevands- og/eller spildevandsaktiviteter.