HerningVand_Renseanlæg_Kurt.jpg

De danske drikke- og spildevandsselskaber er nået langt med klimaindsatsen og forventer at blive klimaneutrale inden 2030.

Vandselskaberne er klimaneutrale i 2030. Det viser indmeldingerne til Miljøstyrelsen, som nu er offentliggjort.

Når energieffektivitet, energiproduktion, effektiv rensning af spildevandet og etablering af skov for at beskytte af grundvandet regnes med, kan vandsektoren allerede i 2025 forvente at optage flere klimagasser, end den udleder, skriver Miljøstyrelsen.

Indmeldingerne fra vandselskaberne viser også, at man er langt på energisiden, og spildevandssektoren kan blive energineutral inden 2030, mens der skal nye initiativer til for, at hele vandsektoren kan nå målet og blive energineutral i 2030.

”Vandselskaberne støtter arbejdet med at bidrage til det danske klimaregnskab og er i fuld gang med at gøre vandsektoren klima- og energineutral. Det er en stor glæde, at så mange af DANVAs medlemmer har medvirket til ”Parismodellen”. Der kommer nu efterfølgende en vigtig proces, hvor vi skal i dialog om at få justeret modellerne, så de får den størst mulige dækning af vandselskabernes kerneopgaver. For at nå ambitionen om en klima- og energineutral vandsektor er det vigtigt, vi både anvender de rigtige løsninger, og at data samt modeller har en høj kvalitet, så vi kan følge med i, om vi hele tiden er på rette vej”, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.