Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

DANVAs Årsmøde 2021 er startskuddet til vandsektorens arbejde med en fremsynet regulering.

DANVA kæmper for regler, så vandselskaber kan skabe endnu mere værdi med rent vand til bæredygtige byer og samfund. Reguleringen, de styres efter i øjeblikket, spænder ben for bl.a. investeringer, som skal hindre oversvømmelser.

Hvert år i slutningen af maj afholder DANVA sit årsmøde. Sådan er det også i år, men ligesom i 2020 sker det på grund af corona som et virtuelt arrangement.

”Vandselskaber effektiviserer løbende deres forretning og vil gerne have sparekrav. Men vi skal have fjernet effektivisering på alle udbudte opgaver, fordi vandselskaberne dermed ikke får dækket deres omkostninger. Den ansvarlige bestyrelse i et vandselskab eller et hvilket som helst andet selskab kan ikke forsvare at investere i noget, der medfører økonomiske problemer. Vandselskaberne er sat i verden for at tage sig af drikkevand, spildevand og effekterne af klimaforandringer. Men i dag hæmmes de i at foretage investeringer, som løfter den opgave,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVAs Årsmøde, der har deltagelse af miljøminister Lea Wermelin, står i vandsektorlovs-revisionens tegn. Politisk kommentator samt tidligere minister og medlem af Folketinget, Hans Engell, er ordstyrer for en debat, der omhandler rammerne for vandbranchens regulering.

”Vi kan konstatere, at lovgivningen ikke er fulgt med tiden og den udvikling, der er sket, siden loven blev indført. Forventningerne har ændret sig i takt med, at der er stadig flere vandopgaver, der skal løftes. Der er et påtrængende behov for at tænke nyt og få en regulering, som giver værdi for samfundet” siger Carl-Emil Larsen.

Principper, som branchen ønsker for fremtidens regulering, bliver præsenteret af formand for DANVAs bestyrelses strategiudvalg, Lasse Frimand Jensen.
Til at debattere DANVAs forslag deltager en række politiske aktører:

  • Carsten Kissmeyer, klima-, energi- og forsyningsordfører for Venstre
  • Søren Egge Rasmussen, klima-, energi- og forsyningsordfører for Enhedslisten
  • Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune og næstformand i Socialdemokratiet
  • Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer
  • Jesper Daugaard, formand i DI-Vand
  • Jens Brandt Bering, formand for FRI's Miljø- og Klimaudvalg

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller kbj@danva.dk