Jesper Teilgård Luftfoto På Scenen

Håndtering af vand og klimatilpasning er helt afgørende, understregede Jesper Theilgaard på Dansk Vand Konference.

I år var der venteliste til DANVAs konference 24.-25. november, og de 500 heldige deltagere fik masser af inspiration på konferencen i Aarhus.

Vand betyder alt

Klimaformidler Jesper Theilgaard holdt oplæg om FN’s nye klimarapport og COP26 mødet i Glasgow, hvor der i slutdokumentet blev besluttet et mål om at holde temperatur-stigningen på 1,5 grader, men han mener det er helt urealistisk.

”De, der siger, at temperaturstigningen kan holdes på 1,5 grader, taler mod bedre vidende. Og det kræver mange tiltag, hvis vi skal holde den på 2 grader,” sagde Jesper Theilgaard.

Han understregede også alvoren af de selvforstærkende processer: Jo varmere det bliver, jo større bliver fordampningen og jo mere nedbør får vi, herunder skybrud og andre ekstreme regnhændelser. Dog vil der i nogle områder af jorden bliver større problemer med tørke og vandmangel, bl.a. fordi gletsjserne skrumper ind, og den evige sne på bjergtoppene smelter. Flere steder er sneen allerede fortid.

”Vi er truet af vand fra alle sider – både fra oven, fra siden i form af stigende havvand og vandløb, der går over deres breder, og stigende grundvand. Men det er ikke for sent at handle, men det er meget vigtigt, at vi får klimaet stabiliseret – helst ved 2 grader,” sagde Jesper Theilgaard.

Jesper Theilgaard og Carl-Emil Larsen.

Der er endnu ingen, der lever op til Paris-aftalen, men de bilaterale aftaler på COP 26 rummer håb for fremtiden.

”I Glasgow indgik 100 lande en aftale om at reducere den potente drivhusgas metan med 30 %, og 40 lande indgik en aftale om af udfase kul,” fortalte sagde Jesper Theilgaard, der også ser det som en milepæl, at ordet kul indgik i slutdokumentet, selvom det stadig bruges i stor stil.

”Vi er på vej, men det går langsomt,” sagde han og understregede, at det er helt afgørende at styre vandmasserne, så der ikke kommer skadevoldende oversvømmelser. Selvom vi gør noget for at modvirke yderligere klimaændringer, handler det her og nu om klimatilpasning og håndtering af vandet.

Økonomiske udfordringer

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen understregede, at det økonomiske regulering af vandselskaberne er en udfordring, og at der er gang i en stor revision af vandsektorloven.

”Vi skal have en ny regulering, I kan leve med,” sagde Carl-Emil Larsen og oplyste, at DANVA har lavet et forslag til en strategi med forslag til en ny økonomisk regulering.

I øjeblikket er effektiviseringskrav en barriere for klimatilpasningsprojekter.

”Vandselskaberne løser i dag mange flere opgaver end tidligere. Før handlede det bare om at levere drikkevand og rense spildevand, men nu skal vandselskaberne også medvirke til den grønne omstilling, udnytte ressourcerne i spildevand, blødgøre drikkevand, lave klimatilpasning, opspore corona i spildevand, være innovative og understøtte eksport af vandteknologi,” sagde han og nævnte, at der er lanceret en ny eksportstrategi for vand.

DANVAs direktør lagde ikke fingrene imellem, da han omtalte det nye udspil fra regulator:

”Forsyningssekretariatet har lavet en analyse af vandsektorens effektiviseringspotentiale, der er opgjort til 3,9 mia. kr. Hertil kommer en mulig hurtig gevinst på 5,6 mia. kr. af i alt 11,5 mia. kr. FS mener, man kan halvere selskabernes samlede indtægtsrammer over 10 år - og nu kommer det: Uden at det vil påvirke leveringen af drikkevand og håndtering af spildevand. Jeg tænker: Hvem kan ved sine fulde fem tro på det?, sagde han og tilføjede:

”De politikere, jeg taler med, tror ikke på det. Jeg har bedt om en forklaring fra embedsmændende, hvilket jeg er blevet lovet. Jeg har takket ja. Men ligesom tryllekunst ved jeg, at det er et spørgsmål om at afsløre, hvordan og hvornår tryllekunstneren snyder. Hvis jeg får ret i, at trylleriet bare er manipulation, håber jeg at DANVAs bestyrelse bakker op om at forsøge at få politisk opbakning til at få udarbejdet en løsning, som vandsektoren kan se sig selv i, før lovforslaget sendes til behandling i Folketinget,” understregede Carl-Emil Larsen.

Nyt fra Miljøstyrelsen

Vicedirektør Isbelle Navarro Vinten kom vidt omkring i sit oplæg, der var blandede bolsjer. I forhold til grundvandsbekyttelse omtalte hun EU’s nye drikkevandsdirektiv, screening for pesticider, PFAS, boringsnære beskyttelses-områder og kortlægning af udfordringer for grundvandet.

”BNBO-indsatsen skal evalueres i 2022. Beskyttelsen af grundvandet handler både om pesticider, biocider, næringsstoffer og miljøfarlige stoffer,” understregede hun.
PFAS er et stort problem og stammer fra landets 181 brandøvelsespladser og har skabt alvorlige forureninger bl.a. i Korsør, hvor både mennesker og dyr er blevet forgiftet. Miljøstyrelsen har reduceret kravværdien til 2 nanogram pr. liter, fordi stoffet er så giftigt.

I forhold til klima omtalte hun målet om en klima- og energineutral vandsektor i 2030, og at der er en ny national klimatilpasningsplan på vej.
Overløb er også et vigtigt indsatsområde, og der skal styr på udledningstilladelser.

Nyt fra Energistyrelsen

Kontorchef Signe Schmidt var ramt af corona og holdt derfor sit oplæg virtuelt. Hun omtalte den nationale opsporing af Covid-19 i spildevand, og gik i dybden med den økonomiske regulering.

”I fremtiden får vandselskaberne fleksible indtægtsrammer, der både kan stige og falde,” sagde hun.

Vejbidrag er et konfliktområde mellem vandselskaberne og kommuner og stat. Det opgøres forskelligt og skal være mere omkostningsægte. Energistyrelsen er i gang med en analyse, der forventes afsluttet i sommeren 2022.

Covid-19 overvågning i spildevand

Statens Serum Institut var repræsenteret af overlæge Kristina Træholt Franck, som har været DANVAs samarbejdspartner i hele processen med at få udvidet overvågningen af corona i spildevand til hele landet.

”Vi analyserer spildevandet fra 198 renseanlæg og en række pumpestationer, og på den måde kan vi overvåge 80 % af befolkningen og følge smittetrykket,” sagde hun og oplyste, at der udtages 3 spildevandsprøver om ugen. Resultaterne kan læses på ssi.dk


SSI laver også sekventering af virus, og i øjeblikket er Delta-varianten altdominerende.

”Vi kan også måle andre smitsomme sygdomme i spildevandet fx leverbetændelse. Og det er vigtigt at analysere, om der er antibiotika-resistente bakterier i spildevandet,” sagde hun og understregede, at worst case er, at der en dag ikke er muligt at behandle lungebetændeser.

Kristina Træholt Franck sluttede af med at takke alle de vandselskaber, der deltager i måleprogrammet om Covid-19.

Herefter fortsatte konferencen i 5 spor om onsdagen og i 4 spor om torsdagen.

Prisuddelinger

Under festmiddagen om aftenen blev der uddelt fire priser. Se vinderne herunder.

Novafos vandt DANVAs klimapris for Haraldsminde-projektet, som er et af projekterne ved Harrestrup Å.
BIOFOS ressourcepris gik til Klimatorium. Her ses fra venstre John Buur Christiansen, formanden for Klimatorium og direktør for Lemvig Vand og Klimatorium Lars Nørgård Holmegaard.
BIOFOS' ene inspirationspris gik til Henrik Lemee fra Ishøj Kommune, der har opsporet Covid-19 i spildevand.
BIOFOS' anden inspirationspris gik til Jes Clauson-Kaas fra HOFOR, der også har gjort en kæmpe indsats i forhold til Covid-19 overvågning i spildevand.
Professor Hans Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø modtog VandCenter Syds grundvandspris, som blev overrakt af direktør Mads Leth.

Læs mere

Læs med uddeling af DANVAs klimapris her.

Læs mere om uddeling af BIOFOS Ressourcepris her.

Læs mere om uddeling af BIOFOS Inspirationspris her.

Læs mere om uddeling af VandCenter Syds Grundvandspris her.

Flere fotos

Se flere fotos fra konferencen herunder: 

Deltagerne blev spejlet i en julekugle.
Nu skal vi til at gå med mundbind igen. Søren Brostrøm viser os, hvordan vi skal gøre.