Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

DANVA og Dansk Miljøteknologi inviterer til diskussion med politikere og eksperter om vandsektorens muligheder og udfordringer om bl.a. eksportstrategi for vand, byspildevandsdirektiv, miljøfarlige stoffer, forskning og klimaløsninger.

Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljø-teknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstema for alle seks møder. Det første halvdags-møde foregår virtuelt, og der er tre møder i København, et møde i Slagelse med rundvisning og et heldags-møde i Aarhus - også med rundvisning.

20. april: Eksportstrategi for vand - hvordan får vi mest muligt ud af den?

Oplægsholdere: Udenrigsministeriet v/kontorchef i Grønt Diplomati & Klima, Rasmus Abildgaard Kristensen. State of Green, DI Vand v/ Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand. Trade council, Hamburg v/ Jakob Andersen, Generalkonsul. Aarhus Vand v/ Claus Homann, Strategi- og produktionsdirektør. Aquaporin v/Søren Robenhagen, salgsdirektør.

21. maj: Byspildevandsdirektivet - hvilken betydning har det for den danske vandbranche?

Oplægsholdere: Pernille Weiss (MEP, K), medlem af Europa-Parlamentet. Rasmus Helveg Petersen, (MF, RV), formand for klima- og forsyningsudvalget (tbc). Kontorchef Kristian Baden Dambo-Korch, Miljøministeriet. Jonas Fredsted Villadsen, Grundfos. Ole Øgelund, Vand og Affald Svendborg, Mikkel Holmen Andersen, Unisense og Mads Warming, Danfoss.

24. juni: Miljøfarlige stoffer og regeringens nye strategi

Oplægsholdere: Zenia Stampe, MF (RV) (tbc) og Jacob Jensen, MF (V). Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainability, RGS Nordic. Jacob Kragh Andersen, procesingeniør, Envidan. Tore Svendsen, COO om PFAS, Aquarden. Rundvisning i Slagelse v. Jan Jørgensen, SK Forsyning.

1. september: Ny grøn forskningsmission med vand som fokus

Oplægsholdere: Katarina Ammitzbøll (MF, K) (tbc) og Jens Henrik Thulesen Dahl (MF, DF) diskuterer med forskere fra DTU, KU og Aalborg Universitet.

4. oktober: Klimatilpasning - fælles planer og handling

Oplægsholdere: Signe Munk, MF (SF), Carsten Kissmeyer, (MF, V) og Henrik Bay, planchef, Frederiksberg Forsyning.

29. november: Demonstrations af klima- og energineutrale løsninger

Mødet sætter også fokus på det fortsatte behov for videre udvikling og innovation.

Oplægsholdere: Lars Schrøder, Direktør Aarhus Vand, Jens Joel, MF (S), Lone Norlander Smith, næstformand i Aarhus Vand og medlem af Byrådet i Aarhus (EL).

Læs mere

Download PDF med program her.

Tilmelding og yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk eller tlf.: 2244 1452