Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

DANVA og Dansk Miljøteknologi inviterer til diskussion med politikere og eksperter om vandsektorens muligheder og udfordringer om bl.a. eksportstrategi for vand, byspildevandsdirektiv, miljøfarlige stoffer, forskning og klimaløsninger.

Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljø-teknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstema for alle seks møder. Det første halvdags-møde foregår virtuelt, og der er tre møder i København, et møde i Slagelse med rundvisning og et heldags-møde i Aarhus - også med rundvisning.

Program

Download PDF her.

20. april: Eksportstrategi for vand - hvordan får vi mest muligt ud af den?

Oplægsholdere fra Udenrigsministeriet, State of Green, DI Vand, Trade council, Hamburg, Aarhus Vand og Aquaporin.

21. maj: Byspildevandsdirektivet - hvilken betydning har det for den danske vandbranche?

Oplægsholdere fra Europa-Parlamentet, Miljøministeriet, Grundfos og Vand og Affald Svendborg, Unisense og Danfoss.

24. juni: Miljøfarlige stoffer og regeringens nye strategi

Oplægsholdere fra Folketinget, SK Forsyning, RGS Nordic, EnviDan , Aquagarden og NIRAS. 

1. september: Ny grøn forskningsmission med vand som fokus

Oplægsholdere fra Folketinget, DTU, KU, Aalborg Universitet og VIA.

4. oktober: Klimatilpasning - fælles planer og handling

Oplægsholdere fra Folketinget, Frederiksberg Forsyning og Novafos.

29. november: Demonstrations af klima- og energineutrale løsninger

Mødet sætter fokus på det fortsatte behov for videre udvikling og innovation.

Oplæg af politikere og Aarhus Vand.

Tilmelding og yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk eller tlf.: 2244 1452