August 2021 DV Forsidefoto Indien
Indien er i en stor vandkrise.

Et nyligt grønt indisk-dansk strategisk partnerskab giver Danmark en særstatus i forhold til at medvirke til at reducere vandtab i Indien og forbedre vanddistribution.

I USA vokser eksportpotentialet for danske vandløsninger fortsat.

Vandsektoren og den danske regering har en fælles målsætning om, at eksporten af dansk vandteknologi skal vokse til 40 mia. kr. inden 2030, hvilket er mere end en fordobling af resultatet fra 2018.

”Det er ikke urealistisk, men det er en udfordring at fordoble eksporten på 10 år. Vi skal op i et andet gear,” siger Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand, til magasinet DANSKVAND, der i augustnummeret sætter fokus på dansk vandteknologi inden for innovation og eksport.

DANSKVAND dykker i dette nummer ned i det plumrede vand i Ganges for at se nærmere på de kolossale vandproblemer, Indien står midt i. Og hvilket potentiale danske virksomheder øjner i det folkerige land, hvor monsunen er hovedkilde til vand. Her kan danske løsninger blive afgørende i forhold til distribution af vand og reduktion af vandtabet, som er op til 50 procent.

Det bliver alt sammen hjulpet på vej af den dansk-indiske grønne samarbejdsaftale fra september 2020 i kombination med premierminister Narendra Modis storstilede Jal Jeevan-plan om at sikre rørlagt vandforsyning til alle hjem i landets landdistrikter i løbet af fem år.

”Indien er et stort marked, og der er superspændende perspektiver i Modis planer og det dansk-indiske partnerskab,” siger Morten Riis, Group Director i Grundfos, som har opereret i Indien i over 20 år.

DI har beregnet, at hvis Indien investerer lige så meget i danske vandløsninger som Kina, hvis indbyggertal og økonomiske vækst er på niveau med Indiens, kan det give en årlig eksport af dansk vandteknologi til Indien på 1,3 milliarder kroner. Hvilket vil være omtrent en tidobling.

”Danmark har nu fået en unik position, og Indien vil gerne lave projekter med os,” siger Søren Nørrelund Kannik-Marquardsen, handelschef på ambassaden i New Delhi, som er ved at ansætte en dansk vandrådgiver for yderligere at understøtte dansk eksport.
I DANSKVAND kan man også læse om den danske virksomhed DESMI, som medvirker til at gøre Ganges-floden ren.

Katastrofevinter i Texas udstiller skrøbelig infrastruktur

DANSKVAND tager også læserne med til Texas og Californien, hvor danske vandløsninger og teknologier er i høj kurs. Udsigten til øget eksport bliver hjulpet på vej af en katastrofal vinter i Texas og ikke mindst en forældet infrastruktur, som præsident Joe Biden har lovet at rette op på.

”Vinterstormen har åbnet øjnene hos mange i vandsektoren for, at det er nødvendigt at være mere proaktiv,” siger Michael Rosenberg Pedersen. Han er senior teknisk rådgiver i Water Technology Alliance, som er en strategisk platform for samarbejde mellem virksomheder, vandforsyninger og myndigheder i Danmark og USA. Michael Rosenberg Pedersen er udlånt af Aarhus Vand og sidder i Californien. I selvsamme Californien har guvernøren netop advaret om en ”historisk” tørke. Den amerikanske miljøstyrelse, EPA, anslår, at der er behov for at investere, hvad der svarer til over 4.600 milliarder kroner for at rette op på vandforsyning og spildevandshåndtering rundt om i landet.

Digitalisering af amerikansk vandsektor

Den danske virksomhed APX10 sælger skræddersyet software i USA, der ved at sammenstille data kan give et overblik over en række parametre i forbindelse med vandforvaltning: Grundvand, jordbund, rørsystemer, regnhændelser, brugere, forbrug og meget andet. Det hele bliver visualiseret.

”Der har været underinvesteret i vandsektoren i USA i mange år, og derfor er det afgørende for dem at lave de rigtige prioriteringer, når de skal i gang,” siger Ulrich Borup Hansen, APX10’s direktør. Han vurderer, at APX10-softwaren appellerer til fremtidens ledere i den amerikanske vandsektor, som gerne vil være mere digitale.

”Timingen er rigtig nu. Det gælder om at komme ud over rampen,” siger Ulrich Borup Hansen.

Michael Rosenberg Pedersen fra Water Technology Alliance har kontor midt i Silicon Valley og alligevel kan han konstatere, at det først er nu, at Californien og resten af USA er parat til digitalisering af vandsektoren.

”I Danmark har vi lært, at driften kan blive selvkørende, når man overgår til digitalisering og styring ved hjælp af data i realtid. Og vi opdager lynhurtigt, når der er en fejl og rykker så ud,” siger Michael Rosenberg Pedersen.

Vandselskabers blå stempel er guld værd

Danmarks vandselskaber spiller en afgørende rolle i forbindelse med udviklingen af nye teknologier, som båder gavner de danske vandkunder og landets betalingsbalance.

“Vandselskaberne agerer som laboratorier for udvikling af nye løsninger, hvor guleroden er at optimere og effektivisere driften endnu mere til gavn for danske vandkunder,” siger Carl Emil-Larsen, direktør i DANVA, i sin leder i den nyeste udgave af DANSKVAND.

For virksomhederne, som står for selve udviklingen og salget af de nye teknologier, er det desuden afgørende, at produkterne netop har været testet og afprøvet ude i virkeligheden hos vandselskaberne, hvis blå stempel er guld værd. Det forklarer Mikkel Holmen Andersen, teknologichef i Unisense, der blandt andet laver lattergassensorer til renseanlæg.

“At det er testet on-site betyder alt. Vores bedste salgsargument er stadig, at vores produkt er testet på renseanlæg, og at de vandselskaber, som var villige til at stille anlæg til rådighed, også er blandt vores kunder,” siger Mikkel Holmen Andersen. Han forklarer, at omtrent 75 % af omsætningen i Unisense i dag kommer fra eksport.

Læs mere

Læs hele augustnummeret af DANSKVAND.