BIOFOS Rensebassin Lynetten (2)

DANVA inviterer til temadag 14. oktober om energi- og ressourceudnyttelse blandt danske vandselskaber.

Vand- og spildevandsselskaber i hele landet ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at udnytte ressourcer fra vand og spildevand til produktion af energi, fosfor og andre stoffer. Der er et stort potentiale for ressourceudnyttelse, men der er også barrierer i forhold til regulering og opgørelsesmetoder, så vi får et retvisende billede af sektorens udledninger og besparelser.

Derfor sætter vi med denne temadag fokus på erfaringerne med energi- og ressourceudnyttelse i vandsektoren.

Du kan bl.a. møde Anders Skovgaard Olsen fra Energistyrelsen, der præsenterer det igangværende og kommende arbejde vedrørende implementeringen af den politiske aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor samt arbejdet med en justeret økonomisk regulering.

Du kan høre Kim Kaiser og Johannes Jönsson, PwC, fortælle om lovgivningsmæssige og regulatoriske muligheder og udfordringer, herunder samspillet mellem el-, varme-, og vandsektor-lovgivningen.

Derudover vil der være oplæg ved DANVA og en række vandselskaber som Aarhus Vand, Herning Vand, Odsherred Forsyning, Langeland Forsyning og Fredericia Spildevand og Energi. De diskuterer erfaringer med energi- og ressourceudnyttelse - et skridt på vejen mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030.

Har du en case?

Vi har plads til nogle få cases endnu, så hvis du eller din forsyning har lyst til at bidrage med erfaringer på området, så giv endelig besked til DANVA ved Miriam Feilberg, mfe@danva.dk

Program

Læs program her.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden her. 

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk