Henrik Birch SK Forsyning
Adm. direktør Henrik Rosendal Birch fra SK Forsyning er valgt som formand for VUDP-foreningen.

Den 20. maj var der stiftende generalforsamling i Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Lovændringer betyder, at VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) ikke kan fortsætte. Derfor har medlemmer af DANVA taget initiativ til at stifte den nye forening, der til daglig vil have kaldenavnet VUDP-foreningen. Foreningen er åben for alle vandselskaber.

”Det er vigtigt, at de mange gode tanker, initiativer og intentioner fra VUDP kan fortsætte, og vi har haft en rigtig god dialog med Forsynings-sekretariatet om at finde en frem til en model,” sagde Carl-Emil Larsen i sin velkomst til det digitale møde.

Vedtægter

Foreningens vedtagne formål er at yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og foreningen kan kun uddele midler til projekter, der bidrager til dette.

Projekter, der kan støttes, skal udvikle vandteknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Det skal medføre konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder energieffektivitet.

Foreningen kan indgå samarbejdsaftaler med andre om varetagelse af opgaver for foreningen. På den måde kan DANVA være sekretariat for foreningen.

Bestyrelse

På generalforsamlingen blev der valgt en formand og en bestyrelse for de næste 4 år. Medlemmerne er:

  • Henrik Rosendal Birch, SK Forsyning (formand)
  • John Buur Christiansen, BIOFOS
  • Henrik Harborg Blicher, DIN Forsyning
  • Bo Lindhardt, Novafos
  • Helge Albertsen, Ringkøbing-Skjern Forsyning

Fagligt vurderingspanel

På generalforsamlingen blev der også valgt et vurderingspanel, der skal vurdere projektansøgninger og træffe beslutning om uddeling af midler indenfor det af bestyrelsen fastsatte uddelingsbeløb. Deltagerne i vurderingspanelet vælges for en periode på 4 år, men således at halvdelen vælges hvert andet år. Generalforsamlingen valgte 4 deltagere (udover formanden). De sidste 2 deltagere bliver 1 repræsentant fra forskningsverdenen og 1 repræsentant for vandsektorens leverandører. Generalforsamlingen valgte:

  • Henrik Rosendal Birch, SK Forsyning (formand)
  • John Buur Christiansen, BIOFOS
  • Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning
  • Claus A. Nielsen, DIN Forsyning (2 år)
  • Susan Rosendal Bennetzen, Fredericia Spildevand og Energi (2 år)

Desuden blev der valgt en suppleant: Theis R. Andersen, der er forskningschef på VIA Horsens.

Kontingent

På generalforsamlingen blev der fastsat kontingent for både 2021 og 2022. Kontingentet beregnes begge år som 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand (for hele året).

”Hvis indbetalingen fra medlemmerne bliver ligesom til VUDP, kan vi allerede i år uddele cirka 8,8 mio. kr. til projekter,” sagde Michael Brandt fra Fors, der fremlagde dokumenterne på generalforsamlingen i sin egenskab af tidligere formand for VUDP. Udover vedtægter godkendte generalforsamlingen også uddelingsvilkår og forretningsorden for det faglige vurderingspanel.

”Der er ingen loft over, hvor meget der kan indbetales til foreningen, som også kan modtage gaver og bidrag fra ikke-medlemmer,” sagde Carl-Emil Larsen, der håber, at DANVAs medlemmer og vandselskaber uden for DANVAs kreds vil støtte godt op om den nye forening.