H+©rsholm 25.jpg

Europa-Kommissionen henstiller til, at medlemsstaterne indfører en systematisk overvågning af SARS-CoV-2 og varianter heraf i spildevand.

Medlemsstaterne opfordres indtrængende til hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2021 at indføre et nationalt system til overvågning af spildevand med henblik på at indsamle data om tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 og varianter heraf i spildevand.

Overvågningssystemet bør dække en betydelig del af medlemsstatens befolkning. Overvågningssystemet bør som minimum omfatte spildevand fra store byer med flere end 150.000 indbyggere og helst med en prøveudtagningshyppighed på mindst to prøver om ugen.

Overvågning af spildevand bør ifølge Europa-Kommissionen betragtes som en supplerende og uafhængig tilgang til covid-19-overvågnings- og teststrategier. Den kan give de offentlige sundhedsmyndigheder vigtige supplerende og uafhængige oplysninger.

Overvågningen kan dog ikke træde i stedet for de eksisterende tilgange til og strategier for covid-19-test.

"Spildevandsovervågning er et redskab, hvormed tendenser kan observeres, men ikke et endegyldigt middel, der kan lægges til grund for konklusioner om udbredelsen af covid-19 i befolkningen. Den kan tjene forskellige formål på forskellige stadier af en epidemi", skriver kommissionen i sin henstilling.

Anbefalinger fra Kommissionen er ikke-bindende, juridiske dokumenter.