_I6T3797.jpg

Foreløbigt peger alt på, at spildevandsovervågning er et lovende redskab i den fremtidige covid-19 overvågningsportefølje, konkluderer SSI i et evalueringsprojekt, udgivet i september 2021. Det gælder særligt, når færre personer testes.

SSI har gennemført et evalueringsprojekt med en 30 dage. I den periode blev der taget daglige spildevandsprøver, opsamlet over 24 timer, fra rensenlæg, fordelt over hele landet. Anlæggene var udvalgt, så de så vidt muligt var repræsentative for renseanlæg i Danmark, og der blev sikret diversitet.  

 

DANVA ARRANGEMENTER

Tilmeld dig DANVA webinar

Webinar - COVID overvågning i spildevand

Vi kan finde varianter, før de bliver dominerende

Med projektet vises, at det er muligt at finde forskellige varianter af virus, der er stigende i forekomst, og identificere disse allerede, inden de bliver dominerende. Det kan man, fordi det er muligt at adskille sekvenser af virus i spildevandsprøverne, konkluderer SSI og fortsætter, at en optimering er nødvendigt for at kunne sekventere fra spildevandsprøver, der blot er svagt positive.

Resultater skal tage højde for spildevandets sammensætning

SSI peger på, at der er grundlæggende forskelle i sammensætning af spildevandet fra anlæg til anlæg.

I nogle områder måltes betydelige daglige udsving i virusmængden i spildevandet. Det kan til dels forklares ved en forskellig sammensætning af spildevandet fra dag til dag. Selvom der i evalueringen er taget højde for nedbør, arbejdes der på bedre metoder til at tage højde for disse forskelle, så resultaterne kan sammenlignes, skriver SSI.

Læs hele evalueringsprojektet her