Laborant

Vandselskaberne værner om folkesundheden i Danmark, når de leverer drikkevand og håndterer spildevand. Men de bidrager også til et aktivt og sundt liv gennem rekreative områder, hvor de kombinerer klimatilpasning med grønne åndehuller.

Senest har analyser af spildevandet vist sig at være et effektivt redskab til at overvåge udviklingen af COVID-19 – med et potentiale for at kunne gøre det samme i forhold til andre sygdomme.

Regeringen har indført forsøg med overvågning af spildevand for COVID-19 på Bornholm. DANVA har sammen med medlemmer og universiteter arbejdet for, at metoden udbredes til hele landet, hvilket kan være med til at understøtte en kontrolleret genåbning af samfundet. EU-Kommissionen anbefaler nu medlemslandene at overvåge spildevandet for COVID-19.

“Vi har gennem hele corona-perioden arbejdet for at skabe interesse hos myndighederne omkring overvågning af spildevand for COVID-19 som et supplement til humane tests. Men det er først i forbindelse med genåbningen af samfundet, at potentialet ved analyser af spildevand har fået politisk forståelse,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i det nyeste nummer af branchemagasinet DANSKVAND. I april sætter magasinet fokus på vandselskabernes rolle i forhold til sundhed.

I bladet kan man blandt andet læse om erfaringer fra en række af DANVAs medlemmer, som har arbejdet med overvågning af COVID-19 siden foråret 2020. En af konklusionerne er, at man i fremtiden vil kunne have et tæt samarbejde med myndigheder omkring lignende overvågning af andre sygdomme ved hjælp af spildevandsanalyser, hvis der er behov for det.

Blå-grønne parker øger trivslen lokalt

Enghaveparken på Vesterbro i København er et eksempel på et klima-tilpasningsprojekt, som kombinerer udendørs aktiviteter og trivsel for lokalområdets beboere med behovet for at tilbageholde store vandmængder i forbindelse med kraftige regnskyl.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), fremhæver klimatilpasningen i Enghaveparken som forbilledlig.

“Vi prioriterer at skabe grønne overfladeløsninger, som kommer borgerne til gode og giver noget igen til byen. Det sker, når vi bruger pengene på at lave løsninger, der holder på vandet og samtidig kan fungere som grønne og blå opholdsrum midt i byen, i stedet for at hælde milliarder i nye kloakker,” siger borgmesteren til DANSKVAND.

Marlene Halkjer er projektleder i HOFOR og har haft ansvar for projektdelen om at håndtere hverdagsregn. I magasinet forklarer hun teknikken, der gør, at Enghaveparken kan tilbageholde over 22.000 m3 vand i forbindelse med en 100-års skybrudshændelse.

I Haderslev er et lignende projekt under opsejling. Ifølge masterplanen skal der laves en ny balance mellem det bymæssige og det rekreative i kraft af Jomfrustien-projektet.

“Vi håber at kunne skabe aktivitet og livsglæde ved at bringe klimasikringen op på overfladen. Der er selvfølgelig den bagtanke, at langt flere vil benytte sig af dette slyngede strøg og således ’snyde’ lidt mere motion ind i hverdagen,” siger Provas’ direktør, Esge Homilius. Han tilføjer, at det nye grønne strøg også lægger op til fysisk udfoldelse på de grønne arealer. Sammen med Haderslev Kommune ønsker Provas at gøre Jomfrustien til et grønt, levende og attraktivt område. Esge Homilius siger, at klimatilpasningen samtidig er en anledning til at påvirke borgernes forståelse af bæredygtighed. Hvor borgerne hidtil har betalt for underjordiske rørledninger, bliver opgaven med at håndtere regnvand nu synlig, og borgerne mærker, at de får rekreative værdier i tilgift.

Verdensmål 6 er kørt af sporet

Det er gået den helt forkerte vej i forhold til vand og sanitet på det globale plan, siger både FN og andre eksperter. Klimaforandringer, urbanisering og nu også coronapandemien har sat vandressourcen under et historisk pres, hvilket har afsporet målsætningen om rent vand og basal sanitet til alle inden 2030. Samtidig er investeringer i vandforsyning faldet med 17 % det seneste år, vurderer Global Water Initiative. DANSKVAND gør status på verdensmål 6 i dette tema.

Men der er også lyspunkter, og i Sierra Leone har flere fået adgang til rent vand både i byer og på landet, selv om der stadig er meget lang vej igen. Efter mere end 40 år som vandingeniør hos DTU og HOFOR har Per Jacobsen set det meste på dansk grund. Nu hjælper han nogle af verdens fattigste med at få adgang til rent vand i Sierra Leone. Per Jacobsen har gennem Ingeniører Uden Grænser været med til at sikre drikkevand til landsbyer i det først krigshærgede og siden ebola-ramte land. Du kan læse mere om Pers frivillige virke i DANSKVAND.

Grundvandsparker skal sikre vandressourcen – og give bedre natur

I magasinet kan man også læse om såkaldte “Grundvandsparker”, som skal give større forsyningssikkerhed og bedre natur, hvis de bliver en realitet. De findes allerede i Tyskland.

Og så har en dansk-hollandsk undersøgelse kortlagt, om blødgøring af drikkevand bør ske centralt på vandværkerne eller hjemme hos forbrugerne ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Det entydige svar kan man få i DANSKVAND.

Læs bladet

Download en elektronisk version af bladet her.