NORDIWA Banner 2021

DANVA arrangerer to workshops på den digitale konference.

Den nordiske spildevandskonference samler hvert andet år hundredevis af forskere, praktikere, virksomheder, myndighedsrepræsentanter og ikke mindst folk fra vandselskaber i hele Norden til spændende præsentationer og workshops. I år holdes konferencen online den 28. september – 1. oktober, og der er i år særligt fokus på vidensudveksling ved spændende workshops.

Mange af dem er arrangeret af danske deltagere. Det gælder for eksempel en workshop om Fremtidens ”Ressource Recovery Facility” hvor Dines Thornberg fra BIOFOS er ordstyrer. Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet står for en workshop om: ”On-site and fast DNA-analyses of microbial communities for surveillance and control”.

Fra DANVA arrangerer vi en workshop om vejen til en klima- og energineutral vandsektor i Norden (se program her) og konferencens afsluttende workshops: Fra Nordiwa 2021 til IWA kongressen i København. Her vil vi diskutere, hvilke gode nordiske historier og eksempler, vi vil præsentere, og hvilke vigtige diskussioner som vi vil tage med videre i København til IWA World Water Congress & Exhibition 2022.

Hvert år holdes NORDIWA – de nordiske konferencer om henholdsvis vand og spildevand. I 2021 bliver det en fuldt virtuel konference afholdt af Svenskt Vatten, men med et program der til fulde lever op til NORDIWAs sædvanlige høje kvalitet. Her kommer sessioner i fire spor med helt centrale temaer for spildevand og klima. Der er bl.a. fokus på klimatilpasning, lattergas, reduktion af svovlbrinte og meget mere.

Program

Se det fulde program her.

Læs mere om konferencen på www.nordiwa.org

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@nordiwa.org