2021 12 08 Danskvand Dece2021
Er gældsfinansiering løsningen på vandselskabernes udfordringer med at skaffe kapital til at værne om samfundets grundlæggende centrale ? Læs seneste DANSKVAND.

Vandselskabernes gæld stiger fortsat, samtidig med at behovet for investeringer vokser kraftigt. Inden for de næste 20 år rammer mange selskaber en investeringspukkel, og det kan få gælden til at vokse så meget, at flere forsyninger frygter at komme til at stå på kanten af en truende betalingsstandsning.

Gælden vokser støt i de danske vandselskaber, og det har den gjort, så længe selskaberne har eksisteret. Vandselskabernes samlede gæld nærmer sig 35 mia. kr. Selskaberne har generelt dårlige muligheder for at opbygge egenkapital, og derfor er gældsfinansiering for mange vandselskaber en nødvendighed. Men er gældsfinansiering så altid at foretrække? Det spørger DANSKVAND professor Ken Bechmann fra CBS om i decembernummeret, hvor temaet er finansiering.

”Man bør være varsom med at gældsfinansiere for meget. Jeg ved godt, at det er svært for vandsektoren at skaffe ny egenkapital, fordi de er hvile-i-sig-selv selskaber. Derfor skal egenkapitalen heller ikke pludselig spises op gennem eksempelvis lavere forbrugerpriser,” siger Ken Bechmann, der er professor ved Institut for finansiering på CBS i København.

Mange forsyningsselskaber har gamle ledningsnet og vil ramme en investeringspukkel inden for de næste 20 år. Da de fleste selskaber ikke har pengene på kistebunden, peger staten på gældsfinansiering, fordi det er billigst. Men det er ikke altid det smarteste at opbygge mere gæld, advarer Ken Bechmann.

”Jeg siger ikke, at man helt skal undlade at anvende gældsfinansiering. Det kan i nogle tilfælde være den eneste reelle løsning, og kan man se attraktive muligheder ved at gældsfinansiere, så kan det være fornuftigt. Men normalt er egenkapitalen god til at stå for de meget lange investeringer. Og det er jo det, vi taler om, når forsyningsselskaber investerer i fx nyt ledningsnet,” siger Ken Bechmann. Han har for nylig lavet en rapport for DANVA om fordele og ulemper ved øget gældsfinansiering i vandsektoren. Læs hele interviewet med professoren i DANSKVAND, december 2021.

Kører med underskud

Novafos er et af de selskaber, som er i gang med en lang række investeringstunge projekter med separatkloakering. De gennemføres i en prioriteret rækkefølge, hvor udfordringer med oversvømmelser i forbindelse med voldsomme regnskyl og skybrud er tænkt ind. Samtidig fokuserer man på at reducere overløb, da det er et voksende ønske fra såvel borgere som politikere. Men der går mange år, før hele forsyningsområdet er separatkloakeret, og dele af Novafos står allerede nu med en finansieringsudfordring, fordi særligt behovet for kloakering presser sig på.

”Når det gælder så store investeringer som fx separatkloakering, er det sjældent muligt at kontantfinansiere dem. Selvom der er forskellige muligheder i de 9 spildevandsselskaber, der hører under Novafos. Vi opkræver likviditeten til investeringer hos kunderne. De penge, vi derefter mangler til store investeringer, må vi gældsfinansiere. Vi får årligt tildelt en økonomisk ramme af Forsyningssekretariatet, som er det beløb, vi må opkræve fra kunderne. Men drift og investeringer giver os ekstra omkostninger, og så sidder vi i nogle selskaber med underskud,” siger John Guldhammer, der er økonomichef i Novafos.

Det er muligt at opkræve penge til investering i fx separatkloakering i op til 75 år (så længe som et ledningsnet anslås at kunne holde). Men lånet skal betales tilbage over 40 år - den maksimale lånetid hos Kommunekredit. Det kan medføre en likviditetsklemme for selskaberne.

”Vi kan så søge Forsyningssekretariatet om et supplerende investeringstillæg. Tidligere var det en ret, man havde, men i princippet kan vi nu få et nej, og så går selskabet konkurs.

Foreløbig har vores selskaber haft penge nok til at betale regningerne, men vi kan se, at behovet vil komme,” siger John Guldhammer.

Her er de ikke bange for gæld

Som professor Ken Bechmann også siger, er det ikke nødvendigvis et problem for alle selskaber at lånefinansiere. Hos Mariagerfjord Vand har man eksempelvis brugt lånefinansiering til at få større forsyningssikkerhed og mere miljøbeskyttelse, samtidig med at vandtaksten er faldet. Det lyder måske ikke helt indlysende, men forklaringen er ganske ligetil, fortæller Søren Erikstrup, direktør i Mariagerfjord Vand.

”Det er meget enkelt. Med et lån kan vi få renoveret eller bygget nyt i ét hug. Det betyder, at vi også får besparelsen med det samme, og vores gamle renseanlæg var så nedslidte, at det, som vi sparer på vedligehold og reparationer, kan betale for renteudgifterne. Samtidig er låntagning den mulighed, der er, for at langtidsinvesteringer nogenlunde kan fordeles på nuværende og fremtidige forbrugere,” siger Søren Erikstrup. Han slår fast, at han bestemt ikke er bange for at opbygge gæld.

På de øvrige sider i temaet om finansiering kan man også læse om, hvordan spildevandsselskabet BlueKolding bruger deres finansielle strategi som et styringsværktøj i det daglige.

Pyrolyse af slam lover klima- og miljøgevinster

Der er også andet end artikler om finansiering i decembernummeret af DANSKVAND. Et længe ventet pyrolyseanlæg er meget tæt på at gå i drift. Odsherred Forsyning sætter nemlig snart gang i verdens første fuldskalaanlæg til at forvandle slam på renseanlæg til biokoks. Skiftet er økonomisk bæredygtigt og bidrager samtidig til den grønne omstilling. Andre forsyninger går samme vej. I decembernummeret af DANSKVAND fortæller direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen, om baggrunden for anlægget samt om klima-, og miljøgevinsterne.

Hackere forsøgte at få penge ud af Kalundborg Forsyning

I DANSKVAND kan man også læse beretningen om et dramatisk døgn i Kalundborg Forsyning, hvor hackere tvang sig ind på selskabets system, som de låste gennem kryptering, hvorefter de krævede en løsesum. Handlekraftige medarbejdere, en velsmurt beredskabsplan og et godt samarbejde med forsyningens it-leverandør sikrede, at man hurtigt fik kontrol over systemet igen, men episoden har vist behovet for en skærpelse af sikkerheden og ikke mindst den digitale kultur. DANVA tilbyder blandt andet sine medlemmer awareness-træning som et tiltag for at højne sikkerhedsniveauet i de danske vandselskaber.

Vandfolk hædret under prisuddeling

Centralværkstedet i hjertet af Aarhus dannede ramme for Dansk Vand Konference, som fandt sted i slutningen af november. Mellem juleudsmykning og håndsprit mødtes folk fra vandsektoren til faglige oplæg, workshops og taler fra udvalgte nøglepersoner. Om aftenen blev DANVAs Klimapris, BIOFOS Ressurcepris, BIOFOS Inspirationspris og VandCenter Syds Grundvandspris uddelt til projekter og personer, der udmærker sig på forskellig vis i vandsektoren.

I DANSKVAND kan man læse om alle prismodtagerne og se billeder fra Dansk Vand Konference 2021.