Renseanlæg PUFDO .jpg
DANVA er i dialog med SSI og hjælper med at udpege og række ud til renseanlæg, som i første omgang skal indgå i et pilotmoniteringsprogram.

Sundhedsminister Magnus Heunicke var tirsdag i samråd om muligheden for at anvende målinger i spildevand til at forudsige udvikling i covidsmitte, og i pressen onsdag kunne man læse, at ministeren nu har bedt Statens Serums Institut (SSI) udarbejde med en plan for covidtests af spildevand.

Målinger i spildevand kan sammen med humane tests bruges som beslutningsredskab og f.eks. informere om effekten af vacciner, lempelser af pålagte restriktioner og lokal opblussen af covid, men også på længere sigt til overvågning af andre smitsomme sygdomme i fremtiden.

DANVA er i dialog med SSI og hjælper med at udpege og række ud til renseanlæg, som i første omgang skal indgå i et pilotmoniteringsprogram. Resultaterne af pilotprogrammet forventes at danne grundlag for, hvordan et nationalt overvågningsprogram på renseanlæg kan udrulles.

DANVAs medlemmer har sammen med Aalborg Universitet og DTU-miljø arbejdet for at skaffe erfaring og viden på området, og der foreligger nu et godt beskrevet grundlag for at foretage målinger på danske renseanlæg. Samtidig er der lavet målinger på kloakken fra enkeltbygninger, hvor det alle steder har været muligt at identificere og måle RNA fra covid19-virus.

Resultaterne af et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU og HOFOR viser, at man hurtigt kan supplere det nationale prøvetagning for COVID-19 af danskerne med screening af spildevand, og der arbejdes intens for at udvikle metoder til også at kunne måle for mutationer af den britiske, sydafrikanske og brasilianske variant.

Vi har fra sekretariatets side siden coronaens begyndelse i foråret 2020 været i dialog med både Miljøministeriet og Sundhedsstyrelsen omkring potentialet for at anvende spildevandsopsporing til at forudsige smitte, og vi har arbejdet i det politiske system for at skabe opmærksomhed om dette. Vi er glade for, at der nu er den erfaring med målinger, som skal til, for at få ministeren i tale og komme i gang med afprøvning, mens der stadig er et smittetryk i samfundet, som data fra renseanlæg kan kalibreres mod.

Sekretariatet vil i den nærmeste fremtid tage kontakt til udvalgte renseanlæg på baggrund af nogle variable, som SSI har peget på for at kunne sammenholde resultaterne fra spildevandet med de humane tests. Vi håber, I ude hos vandselskaberne vil stå klar til at hjælpe, så vi kan få genereret endnu mere viden og erfaring til gavn for samfundet.

Det er glædeligt, at SSI nu reelt har fået øjnene op for mulighederne, og DANVA vil naturligvis bidrage til at skubbe på, så dette initiativ iværksættes. Hvis det, som forskningen antyder, viser sig, at vi inden for ganske kort tid kan kvantificere de forskellige mutationsvarianter, så er det i den henseende også særdeles relevant, at overvågning af spildevand med covidtests kan medvirke til, at vi hurtigere kan åbne samfundet.

For mere information kontakt Helle Katrine Andersen 30275042, hka@danva.dk