2021 03 22 Brænder
Ny folder med gode råd og praktiske anvisninger til, hvordan du kan bekæmpe ukrudt og skadedyr – helt uden brug af pesticider

Grundvandet i Danmark er påvirket af rester fra sprøjtemidler. For at beskytte fremtidens grundvand er der et politisk ønske om at fremme pesticidfri drift og adfærd.

Her i folderen får du gode råd og praktiske anvisninger til, hvordan du kan bekæmpe ukrudt og skadedyr – helt uden brug af pesticider. Folderen er tiltænkt lodsejere og vandværker, som har brug for råd og vejledning til pesticidfri drift af arealer, hvor grundvandet skal beskyttes, men også kommuner og landboforeninger kan gøre brug af de gode råd og praktiske anvisninger. Pesticidfri drift skåner grundvandet, men der er også en stor klimagevinst at hente. 

Denne folder starter på gårdspladsen og bevæger sig ud på de omgivende arealer, herunder de nære marker i omdrift, græsmarken, engen og naturarealerne. Hvert område har sine udfordringer, som du kan løse helt uden brug af pesticider. I de otte temaer er der forslag til alt fra, hvordan du håndterer bjørneklo og flyvehavre til sammensætning af optimale sædskifter i jagten på at bekæmpe skadedyr og sygdomme. Materialet giver dig viden og råd samt inspiration til at søge videre, så du kan komme i mål med pesticidfri drift.

Denne folder er udarbejdet i samarbejde mellem SEGES, DANVA, Danske Vandværker og EnviDan. 

Vi håber, du bliver inspireret til pesticidfri drift og adfærd – til gavn for grundvandet og miljøet.