Indsamling Af Prøver

Det nationale program for spildevandsovervågning af covid er nu fuldt udrullet, og der udtages prøver fra 198 renseanlæg 3 gange om ugen.

Programmet varetages af Statens Seruminstitut og kører indtil videre på ubestemt tid. Ved at sammenligne med de humane tests kan SSI blive klogere på, hvordan der kalibreres for forskellige faktorer, og hvordan smitteovervågning i spildevand kan bruges fremadrettet til at forudsige smitteudbrud og herunder fortælle noget om forskellige varianter virus.

DANVA har løbende dialog med Statens Seruminstitut, og vi hører, at prøvetagning gennemføres helt uproblematisk for langt de fleste vandselskabers vedkommende. Analyseresultater kan ses hver tirsdag på SSI’s hjemmeside. Ifølge epidemiloven skal vandselskaber kompenseres for alle omkostninger til prøvetagning, og SSI opfordrer de vandselskaber, der endnu ikke har fremsendt regning til at gøre dette inden jul.

Mere om COVID overvågning i spildevand

Mere om COVID overvågning i spildevand