Jesper Madsen Chefgruppe VF 06

Vandchef Jesper Madsen fra Vestforsyning bliver nyt medlem i DANVAs rådgivende udvalg.

Jesper Madsen blev i 2007 ansat i Vestforsyning og har indtil 2015 haft ledelsesansvaret som afdelingsleder for Vestforsyning vand A/S. I 2015 blev han udpeget til Vandchef for vandselskabet med reference til CEO.

Jesper Madsen har en bred erfaring med 10 års erfaring hos Rambøll i Århus og efterfølgende 14 års erfaring i forsyningsbranchen hos Vestforsyning.

Udover de stærke faglige egenskaber har Jesper en velfunderet ledelsesmæssig baggrund - senest med gennemførelse af KIOL Executive på Københavns Professionshøjskole i 2018.

I Vestforsyning arbejder Vand- og Spildevandsselskabet tæt sammen, hvorfor Jesper i det rådgivende udvalg vil bidrage med en bred erfaring indenfor vandsektoren.