Mads Leth Bliver Interviewet
Mads Leth blev interviewet af DR til pressemødet. (Foto: Morten Knudsen, Pegasus Reklame & Marketing).

Direktør Mads Leth deltager i et nyt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord.

En række fynske virksomheder, institutioner og organisationer er gået sammen i et unikt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord. Parterne har forskellige tilgange og betydning for fjordens tilstand. Alligevel har de givet hinanden håndslag på dette samarbejde, som skal skabe god økologisk tilstand i fjorden.

Vandcenter Syd, Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen L&F Centrovice, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, SEGES og Syddansk Universitet trækker sammen i arbejdstøjet for i et nyt, unikt fællesskab at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord.

Mandag formiddag den 7. juni mødtes samarbejdspartnerne til et pressemøde ved Odense Fjord.

Fra venstre ses Carsten Aa, adm. direktør, Lindø Port of Odense, Mogens Flindt, lektor, Biologisk Institut ved Syddansk Universitet, Leo Jensen, formand, DN Nordfyn, Christoffer Lilleholt, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune, Tina Maria Lund Kristensen, Miljøchef, Fjernvarme Fyn, Thomas B. Jørgensen, adm. direktør, Odense Renovation, Mads Leth, direktør, VandCenter Syd, og Torben Povlsen, formand, L&F Centrovice. FOTO: Morten Knudsen, Pegasus Reklame & Marketing.

Samarbejdspartnerne har hver især arbejdet med at skabe god økologisk tilstand i fjorden gennem mange år. Men trods nationale reguleringer og initiativer er der stadig udfordringer med vandmiljøet. Derfor har de nu givet hinanden håndslag på, at de vil søsætte fælles tiltag i et konstruktivt samarbejde, der skal løse udfordringerne. På den måde skabes en samlet pulje af både viden og kræfter, som kan skabe en sundere fjord. Der er tale om et lokalforankret samarbejde, hvor deltagerne i fællesskab finder tiltag, der sideløbende med miljømyndighedernes retningslinjer kan forbedre miljøtilstanden.

Mads Leth, direktør, VandCenter Syd siger:
”I VandCenter Syd vil vi gerne arbejde sammen med andre om bæredygtig udvikling. Vores påvirkning består bl.a. af regnvands-betingede spildevandsoverløb, som vi forsøger at reducere gennem forskellige tiltag. Desuden påvirker vi åer og Odense Fjord, når vi sender renset spildevand tilbage til naturens kredsløb. Vi kan godt skrue på vores påvirkning, og derfor bliver det interessant, hvis vi i samarbejdet kan fokusere på den samlede påvirkning – og hvor vi bedst gør en ekstra indsats hver især.”

Løsninger findes i fællesskab

Det nyetablerede samarbejde handler om at finde løsninger, og derfor er arbejdet med af finde konkrete tiltag allerede gået i gang blandt de faglige medarbejdere hos de mange deltagere. De har besluttet, at samarbejdet skal baseres på en række principper, som både skal tilgodese miljøforbedringer og de forskellige organisationer.

Et af principperne er, at deltagerne repræsenterer forskellige interesser, og at samarbejdet skal baseres på gensidig respekt for disse.

Den 7. juni mødtes institutionerne til projektets første workshop og udvalgte de faglige spor, der skal arbejdes med.

Pressemøde ved Odense Fjord. FOTO: Morten Knudsen, Pegasus Reklame & Marketing.