Corona Måling Spildevand Assens

Når sundhedsmyndighederne opsporer og bekæmper covid-19, sker det blandt andet gennem prøver af spildevand. Assens Forsyning A/S yder i den forbindelse et vigtigt bidrag til en landsdækkende indsats, der skal minimere og inddæmme spredning af smitte.

Spildevand fra Assens Forsyning A/S er en del af den nationale opsporing af covid-19. Selskabet leverer flere gange om ugen døgnprøver, som bliver analyseret af Eurofins for Statens Serum Institut. Målet er at registrere et tidligt varsel om muligt udbrud af covid-19-smitte.  – heriblandt udbredelse af den nye Omikron-variant.

Vigtig viden om covid-19 i dit toilet

Du ved det måske ikke, men når du går på toilettet, trækker ud og sender dit spildevand videre til renseanlægget, sender du også vigtig viden videre, som kan bruges til at opspore og bekæmpe covid-19. Er du smittet, udskiller du med stor sandsynlighed nemlig virus gennem din afføring. Dermed er det muligt at undersøge spildevandet for SARS-CoV-2, som er den samme forekomst, der kontrolleres for ved PCR-test, og som forårsager covid-19-smitte. Opsporing af SARS-CoV-2 gennem spildevandsprøver er dog muligt på et langt tidligere tidspunkt, end via prøvetagning med podning i svælget. Spildevandsprøver kan nemlig vise tegn på smitte, inden der opleves symptomer. Test af spildevand er derfor en effektiv og vigtig metode til at opdage smittestigning og til at iværksætte forbyggende tiltag, som kan minimere og inddæmme spredning.

”Vi har de seneste par måneder taget døgnprøver af spildevandet fra indløbsbygværkerne til renseanlæggene i Aarup, Haarby, Assens og Aa Strand. Prøverne sender vi tre gange om ugen til Eurofins, der analyserer dem på vegne af Statens Serum Institut (SSI). Ved at undersøge spildevandet, er det muligt at danne sig et indtryk af smitteniveauet i det område, hvor spildevandet kommer fra. Metoden kan ikke bruges til at finde smitte blandt de enkelte borgere, men den kan bruges til at målrette og forebygge den generelle indsats imod covid-19 i de områder, hvor smitten er udbredt,” fortæller driftsmedarbejder Brian Gottschalck V. Larsen.

Prøver fra fire renseanlæg

Assens Forsynings bidrag med spildevandsprøver fra de fire renseanlæg, er en del af en landsdækkende indsats, hvor cirka 200 renseanlæg aktuelt sender prøver til SSI flere gange om ugen. I de tilfælde, hvor der konstateres en forhøjet koncentration af SARS-CoV-2, kan myndighederne bede om supplerende prøver fra andre knudepunkter i de lokale spildevandssystemer. På den måde er det muligt at lokalisere og inddæmme smitten rundt omkring i landet.

”Vi har i Assens Kommune endnu ikke modtaget anmodning om prøver fra andre knudepunkter i spildevandssystemet, end fra indløbsbygværkerne til renseanlæggene i Aarup, Haarby, Assens og Aa Strand. Men vi ved fra analyseresultaterne, som SSI løbende offentliggør, at der ofte er SARS-CoV-2-virus i prøverne fra samtlige anlæg. Det har der ikke mindst været de seneste par uger, hvor smittetrykket er steget ganske betragteligt,” tilføjer Brian Gottschalck V. Larsen.

Spildevandsprøver er rutine

For Assens Forsyning A/S er prøver og analyser af spildevandet en naturlig og yderst velkendt del af selskabets drift.
”Vi udtager løbende spildevandsprøver og analyserer dem for diverse stoffer. Det er en fast del af vores arbejde. Vi har derfor stor ekspertise og veletablerede procedurer for prøvetagning, opbevaring, transport og analyse af prøverne – heriblandt også et fast og solidt samarbejde med anerkendte laboratorier. Det nye er, at vi nu også udtager prøver, der analyseres for, om der er spor af covid-19 i spildevandet,” siger driftschef Søren Rasmussen.

Opdager også Omikron-varianten

Som leverandør af kritisk infrastruktur, glæder det også Søren Rasmussen, at Assens Forsyning A/S kan yde et betydeligt bidrag, når en samfundskritisk sygdom og pandemi rammer landet:
”I en situation som denne, hvor smitten breder sig, og der dagligt kommer nye tilfælde og indlæggelser med covid-19, må vi alle yde en ekstra indsats. Det er derfor meget glædeligt, at vi sammen med det øvrige samfund, kan bidrage til at komme igennem denne helt ekstraordinære situation. Og så er det ikke mindst glædeligt, at spildevandsprøverne nu også bliver analyseret for den helt nye Omikron-variant, hvilket SSI netop har bekræftet. Overvågning af spildevand er dermed et vigtigt instrument i den fremtidige pandemikontrol.”

Ingen ekstraudgift til forbrugerne

Medarbejderne hos Assens Forsyning A/S bruger cirka 7½ time om ugen på at tage og indsende prøver, der relaterer sig til den landsdækkende indsats for opsporing af covid-19 i spildevand. Samtlige udgifter dækkes af SSI, sådan at indsatsen ikke får indflydelse på forbrugernes spildevandsregning.

FAKTA

  • Assens Forsyning A/S sender tre gange om ugen døgnprøver fra renseanlæggene i Aarup, Haarby, Assens og Aa Strand til National Spildevandsovervågning under SSI
  • Døgnprøver er flowproportionale prøver, hvor prøvetagningsudstyret løbende tager delprøver af spildevandet, når en given mængde spildevand er løbet gennem indløbsbygværket. Delprøverne blandes grundigt i en ti liters dunk, så der dannes en repræsentativ prøve af den samlede spildevandsmængde. Heraf sendes en halv liter til laboratoriet Eurofins, som måler mængden af genetisk materiale, der kan henføres til covid-19-virus. Der tages og analyseres tre prøver om ugen for at følge, om der er tegn på stigende eller faldende smitte i spildevandet
  • Resultaterne fra National Spildevandsmåling offentliggøres hver tirsdag på https://covid19.ssi.dk/
  • Et politisk flertal på Christiansborg vedtog 24. juni 2021 en ændring af Epidemiloven, sådan at myndigheder som eksempelvis SSI og kommuner fra 1. juli 2021 kan overvåge og kontrollere spildevandet for smitsomme sygdomme
  • Overlæge og sektionsleder ved SSI, Kristina Træholt Franck fortalte 3. december, at National Spildevandsovervågning nu også omhandler screening for den nye Omikron-variant. Dermed er det muligt at identificere geografiske områder i landet, hvor varianten er til stede.