Per Grønvalg

Store udviklingsopgaver venter på Skanderborg Forsynings nye direktør, Per Grønvald, der tiltræder stillingen 1. september.

Vand- og spildevandschef i Brønderslev Forsyning, Per Grønvald, bliver ny direktør for Skanderborg Forsyning, og det er ikke småting, der ligger klar på arbejdsbordet, når han har første arbejdsdag 1. september.

Store opgaver og investeringer venter

Den nye direktør skal blandt andet stå i spidsen, når Skanderborg Forsyning, som en del af en ny strukturplan, går i gang med at gennemføre en historisk centralisering af spildevandshåndteringen i kommunen. Samtidig venter store investeringen inden for kloakseparering og vandforsyningsanlæg, der skal sikre, at Skanderborg Forsyning også i fremtiden kan sikre sikker drift i takt med øget befolkningstilvækst, højere miljøkrav og stigende fokus på grøn omstilling.

- Jeg glæder mig til at blive en del af en agil organisation med dygtige medarbejdere, der har stort ansvar for både kerneopgaven og udviklingen af fremtidens forsyning. Det passer mig godt at skulle sikre den stabile og effektive drift og samtidig hele tiden holde øjnene åbne for nye muligheder og teknologi, siger kommende direktør Per Grønvald.

A great place to work

Ansættelsesudvalget har blandt andet peget på Per Grønvald som Skanderborg Forsynings ny direktør grundet hans mangeårige erfaring inden for ledelse, samt vand og spildevand, fortæller bestyrelsesformand, Martin Frausing Poulsen:

- Jeg er meget glad for, at ansættelsesudvalget har fundet en så kvalificeret mand til posten, der både har en stærk faglighed og et stærkt fokus på, at Skanderborg Forsyning skal være a great place to work. Jeg tror på et endnu stærkere samarbejde med ejere og kunder om fremtidens mange og spændende opgaver for forsyningen, siger Martin Frausing Poulsen.

Skanderborg Forsynings nuværende direktør, Bjarne Langdahl Riis, fratræder sin stilling 1. august. Økonomichef Jeanett Bak Jensen vil i august måned også fungere som konstitueret direktør, indtil Per Grønvald overtager posten 1. september.

Per Grønvald

  • 53 år
  • Vand- og spildevandschef, Brønderslev Forsyning A/S siden 2017
  • Medlem af EurEau’s Committee on Drinking Water siden 2016 (udpeget af DANVA)
  • Afsnitsleder for grundvand og drikkevand i Aalborg Vand A/S fra 1998 til 2017
  • Er far til tre og bor i en lille landsby syd for Aalborg med sin kone
  • Løber gerne og kører mountainbike i weekenden