Nu Planter I Gamle Efterklaringstanke

Efter 2½ års arbejde har Lyngby-Taarbæk Forsyning slået dørene op til Ålebækken Ruinpark. Det nedlagte Ålebækken Renseanlæg danner rammen om ruinparken, der både rummer et moderne klimatilpasningsanlæg og en rekreativ park, hvor natur og elementer fra det gamle renseanlæg mødes.

Efter mere end to års arbejde på det nedlagte Ålebækken Renseanlæg ved Teknikerbyen i Brede kunne borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani, indvie det nye område, der både rummer et moderne klimatilpasningsanlæg og en ruinpark.

”Jeg har glædet mig rigtigt meget til at åbne Ålebækken Ruinpark. Det er fantastisk, at vi kan give noget grønt og rekreativt tilbage. Jeg tænker, at når man kommer her om et år eller to, så vil det være endnu mere grønt og endnu mere skønt. Så stor tak til Lyngby-Taarbæk Forsyning for at have fået den gode idé og lavet noget, der både er godt for miljøet og klimaet, og som samtidig er rigtigt dejligt at færdes i”, sagde borgmester Sofia Osmani i sin åbningstale.

I den nye ruinpark på 30.000 m2 har målet være at skabe et nyt landskab ovenpå det nedlagte renseanlæg på en bæredygtig måde. Derfor er nogle af de oprindelige tekniske anlæg fra renseanlægget en del af det nye, rekreative område. Det ses blandt andet med haver i de gamle efterklaringsbassiner og i de oprindelige skærvefiltre, og nogle af de gamle betoninstallationer fungerer som skulpturer i naturen.

Oprydning af fortiden og sikring af fremtiden

Ålebækken Renseanlæg blev åbnet i 1942 og var dengang Nordens største rensningsanlæg. Anlægget lukkede i 1980. Området var forurenet, og samtidig var der både lugtgener og for mange overløb til Mølleåen.

Derfor har der i 2½ år været hektisk aktivitet på grunden ved Teknikerbyen. Den forurenede jord er kørt væk, og to nye forsinkelsesbassiner udgør kernen i et nyt klimatilpasningsanlæg, der skal reducere overløb til Mølleåen og dermed forbedre vandmiljøet i både Mølleåen og Øresund.

Sammen med et åbent forsinkelsesbassin er kapaciteten nu på 10.000 m3. Det åbne bassin er blevet renoveret og udstyret med et skyllesystem, så lugtgenerne reduceres.

”Det her er et projekt, som vi er rigtigt glade for at have afsluttet. Det viser, at vi også tager et ansvar for fortiden og indtænker fremtiden. Med dette projekt har vi renset op og samtidig etableret et anlæg, der kan modstå rigtig meget regn. Den seneste uges store regnskyl testede for alvor anlægget, og det kunne heldigvis holde stand for langt det meste”, fortalte Peter Linde, der er bestyrelsesformand i Lyngby Taarbæk Forsyning.

NCC var entreprenør på arbejdet, og områdedirektør Bjarki Finbogasson uddelte også rosende ord til projektet:

”Vi er stolte af at have været med på dette projekt. At beskytte vandmiljøet og samtidig åbne et område, der ellers har været lukket af på grund af forurening – det er godt fundet på. Jeg vil næsten sige, at det er lidt genialt og også innovativt”.

Ålebækken Ruinpark er nu åben for offentligheden. Den ligger i Brede ved Teknikerbyen. Der er adgang til parken fra både Bredevej 120, Teknikerbyen og fra stien langs Mølleåen.

På www.ltf.dk/ruinpark kan du læse mere om parken, historien og projektet. Der er også oversigtskort og en video fra åbningen, hvor skyllesystemet demonstreres.