Forsyningshuset Morsø
Illustration: arkitekt m.a.a. Klaus Peter Bak.

Ud fra en strategi om ”mere for det samme” vil Morsø Forsyning samle alle afdelinger under ét tag i en ny forsyningsbygning. Det giver større fagligt udbytte, bedre service – og sparer driftsomkostninger.

Morsø Forsyning indleder i april 2021 opførelsen af en ny forsynings-bygning, der skal samle medarbejderne fra de nuværende tre afdelinger under det samme tag på Strandparken 19 i Nykøbing.

Det vil give en række synergigevinster og styrke fagligheden på tværs af organisationen.

”Driftsmæssigt betyder en samling af afdelingerne større stabilitet, højere effektivitet og en reduktion af det samlede ressourceforbrug”, siger formanden for bestyrelsen i Morsø Forsyning, Peter Therkildsen og fortsætter:

”Lidt populært sagt kan Morsø Forsyning løse flere opgaver for de samme penge, når vi ikke længere skal have tre-dobbelt af mange ting”.

Bedre arbejdsmiljø

Det nye forsyningshus bliver tegnet og opført med fokus på et bedre arbejdsmiljø. Bygningen skal selvsagt leve op til de strenge krav, der er til arbejds- og badeforhold – ikke mindst når man blandt andet arbejder med spildevand. Rent praktisk skal det være sådan, at det interne samarbejde kan foregå uden at bryde skillelinjen mellem husets ”rene” og ”urene” afdeling. Det stiller krav til indretningen.

Mere faglig sparring

”En anden vigtig faktor er det generelle samarbejde i en lille organisation med mange specialister. Vi opnår en række fordele ved at samle de tre afdelinger i én”, siger direktør Vivian Søndergaard, Morsø Forsyning.

”Med alle samlet under ét tag vil der naturligt være langt mere sparring end nu, hvor en intern snak skal planlægges, og hvor man skal flytte sig fra én afdeling til en anden for at møde en kollega. Vi venter os rigtig meget af, at alle i fremtiden sidder i samme hus. Jeg er sikker på, vores opgave-løsning bliver mere effektiv, når vi langt mere smidigt kan anvende husets ekspertise på tværs. Det kommer forbrugerne også til at mærke positivt”, siger Vivian Søndergaard.

Driftsomkostninger reduceres

Med byggeplanerne kan Morsø Forsyning desuden fortsætte den reduktion af driftsomkostningerne, som allerede blev iværksat i 2019. Her samlede forsyningen vagtordningerne, hvilket, indtil nu, har medført en besparelse på 160.000 kr. Samlingen af personalet kan give endnu mere, blandt andet samles det interne gravehold på tværs af vand, varme og spildevand, så graveopgaver nu kan koordineres mere effektivt.

Vandværket gøres bemandingsfrit, fordi der indføres digital overvågning. De frigivne ressourcer anvendes andre steder til gavn for forbrugerne og miljøet.

”Forbrugerne kommer til at mærke en mere effektiv sagsbehandling, fordi afdelingerne sidder dør om dør og hurtigt kan udnytte viden og ekspertise på tværs”, siger Vivian Søndergaard.