Morten Wind Andersen

Efter 23 år hos NRGI har Morten Wind Andersen valgt at takke ja til nye udfordringer hos Samn Forsyning.

Faglige udfordringer, nye muligheder og et godt arbejdsmiljø, er nogle af de ting, som har været med til at flytte den ellers meget stabile medarbejder fra det ene forsyningsselskab til det andet.

Procesafdelingen hos Samn Forsyning har lidt forenklet sagt ansvaret for alle de tekniske procesanlæg, som sikrer, at rent drikkevand kommer frem til vandhanerne, og at spildevandet renses forsvarligt, når det kommer retur fra kunderne. Det er alle de processer, som Morten Wind Andersen nu er sat i spidsen for at optimere og energieffektivisere i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere.

- Samn Forsyning er dedikeret til at bidrage til den grønne omstilling, og i den forbindelse har vi blandt andet mulighed for at energioptimere forskellige dele af processen. Det er et område, jeg har meget erfaring med fra min tid i elsektoren, så det håber jeg, at jeg kan bidrage til. Vores primære opgave er naturligvis at leve op til vores forsyningspligt, men derudover har vi flere muligheder for at udvikle og optimere vores processer i det tværfaglige samarbejde, vi har i afdelingen, siger Morten Wind Andersen.

Ud over ingeniører, så er der også biokemikere og maskinmestre i afdelingen. Morten Wind Andersen beskriver sig selv om én, der er bedre til at få overblikket end at være detaljens mester. Han bidrager selv til fagligheden med en ingeniøruddannelse, hvilket giver ham en god teknisk forståelse, men han lægger ikke skjul på, at hans faglighed ikke er den primære kvalifikation i den nye stilling.

- Medarbejderne i afdelingen er langt mere specialiserede og opdaterede på de faglige muligheder og udfordringer. Min rolle bliver i højere grad at arbejde analytisk og med de strategiske prioriteringer, og så lytte til medarbejdernes løsningsforslag og ideer til den praktiske udførelse.

Morten Wind Andersen tiltrådte sin stilling 1. maj 2021. Han er kommet i gang med at skabe et overblik over alle de forslag og muligheder der er for at optimere anlæggene, som afdelingen arbejder med. Herunder mulighederne for at få mere energi ud af spildevandet i forbindelse med rensningen, optimering af rensningsprocesserne med henblik på både bedre rensning og mindre energiforbrug samt om solcelleanlæg kan bidrage til Samn Forsynings grønne omstilling.

- Jeg bliver drevet af at være med til at gennemføre forskellige projekter og finde nye muligheder, så det passer mig rigtig fint, at der er flere muligheder at tage fat på, siger den 55-årige proceschef, som også kan skrive MTB-cyklist, jæger, far til tre og bridgespiller på visitkortet.

Fakta – Samn Forsyning ApS

Horsens Vand og Odder Spildevand indtrådte i 2017 i det fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet og ca. 100 medarbejdere er beskæftiget.

Samn Forsyning ApS varetager indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m3 drikkevand. Herudover renses ca. 15 mio. m3 regn- og spildevand om året. Det hører også med, at Samn Forsyning konstant er involveret i nytænkende projekter og samarbejder, som gavner miljøet og mindsker energiforbruget.

Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk