COLOURBOX1205104 (1)

Et stærkt samarbejde imellem Næstved og Slagelse sikrer langtidsholdbar effektivitet og kvalitet i forsyningen.

Byrådene i Næstved og Slagelse har netop godkendt, at de 2 kommunalt ejede forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning kan samle deres personale i et nyt fælles serviceselskab.

Tiltaget har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at kunne fastholde og udvikle organisationernes kompetencer samtidig med, at de statslige krav om effektiviseringer imødekommes.

En forberedelse over 1½ år i bestyrelserne for de 2 koncerner har skabt grundlaget for beslutningen. I bestyrelserne har såvel politiske repræsentanter som medarbejder- og forbrugerrepræsentanter anbefalet etableringen af serviceselskabet.

I første omgang etableres der fælles opgaveløsning inden for økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne. På sigt vil det være naturligt at se på, om de andre driftsområder i de 2 koncerner også kan have glæde af fælles opgaveløsning.