Morsø Forsyningshus Visualisering

Efter en lang proces med udarbejdelsen af et hus, som skal samle alle medarbejdere i Morsø Forsyning på én adresse og samtidig bidrage til selskabets strategi om at kunne effektivisere arbejdsgangene, til gavn for kunderne, er første spadestik nu taget.

Tilbud gennemgået og godkendt

Morsø Forsyning A/S’ bestyrelse har i samarbejde med bygherre-rådgiveren A&I gennemgået tilbuddene fra de indbudte håndværkere, og tilbuddene blev enstemmigt godkendt, ud fra kriteriet om billigste pris.

”I en tid, hvor udbud og efterspørgsel på håndværkere er steget utrolig meget, glæder det mig at se, at vi har modtaget så skarpe priser. Det betyder, at vores byggeri kan blive til en realitet, og vi fortsat holder os inden for de økonomiske rammer som vi lagde fast sidste år”, fortæller formand for Morsø Forsyning, Peter Therkildsen i hans tale til spade-stikket.

Første spadestik til fremtidens hus blev taget af fremtidens kunder

Med til at hjælpe med første spadestik var børn fra Børnehuset Østergade i Nykøbing.

”Det nye forsyningshus er også en investering i fremtiden. Som forsyning har vi hele tiden fokus på, at det vi laver i dag også skal have en effekt om mange år, og huset her er ingen undtagelse. Derfor er det også kun rigtigt, at det første spadestik bliver foretaget af vores fremtidige forbrugere – det er deres fremtid, vi bygger her”, siger Peter Therkildsen.

Arbejdsmiljø og effektiviseringer i fokus

Ikke nok med at det nye hus samler selskabets medarbejdere på en adresse fremfor nu, hvor de er placeret på 3, så er det nye hus også en kulmination på et strategisk arbejde, som startede allerede tilbage i 2019 med udarbejdelse af selskabets strategi 2024.

Direktør Vivian Søndergaard fortæller:
” I planen for strategi 2024 har vi lagt vægt på, at vi gerne vil mere for det samme. Som lille forsyningsselskab i en tynd befolket kommune har vi stor fokus på at bruge kundernes penge så effektivt som muligt og få dem til at strække længst muligt. Blandt andet ved at fjerne fordyrende mellemled”.

Hun fortsætter: ”Den tid vi bruger nu på at kordinere og rejse mellem de tre afdelinger, vil nu kunne bruges på at løse opgaver i stedet.”

Arbejdsmiljøet har også haft stor fokus i udarbejdelsen af det nye hus.
”Alle medarbejdere i forsyningen har deltaget i udarbejdelsen af huset. Det for at sikre, at hverdagen kan fungere for alle og samtidig sikre de største synergier mellem drift og administration, hvor hygiejne i arbejdet med vand og spildevand har stor fokus. Kort sagt; det er et hus, vi alle glæder os til at have en fremtid i, ikke kun for os selv, men også for vores kunder” udtaler direktør Vivian Søndergaard.

Fakta:

  • Forsyningshuset bliver på 855 m² med tilhørende garage.
  • Bygningerne forventes at stå klar d. 1. juni 2022.
  • Projektet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektgruppen Limfjorden og A&I rådgivende Ingeniører.
  • Det samlede budget for hele byggeriet forventes at blive 18,5 mio.kr.