Anlægschef I BIOFOS Jan Henriksen Og Projektleder I BIOFOS Jeppe Lund Ved Luftningstank På Renseanlæg Lynetten

Torsdag d.9. september underskrives kontrakten på et stort projekt på Danmarks største renseanlæg. Det er godt nyt for både vandhunde og lystfiskere i hovedstadsområdet.

Projektet, som er en del af en større udbygning frem til 2027 for over 1 mia. kroner, bidrager nemlig til, at der sendes mindre brugt vand, også kaldet spildevand, ud i Øresund uden at have været igennem alle rensetrin.

Det er få steder i verden, at byboere har så nem adgang til rent badevand som i Københavnsområdet. Næsten året rundt bruges havn og hav i og omkring København flittigt af badegæster, surfere, sejlere og fiskere. Men det er ikke en selvfølge. Hovedstadsområdets renseanlæg, BIOFOS, sørger for, at det er muligt ved at rense det vand, som ledes ud til renseanlægget.

Kontrakten mellem Wiotec og Biofos underskrives.

Projektet, som er en del af en større udbygning frem til 2027 for over 1 mia. kroner, bidrager nemlig til, at der sendes mindre brugt vand, også kaldet spildevand, ud i Øresund uden at have været igennem alle rensetrin.

Det er få steder i verden, at byboere har så nem adgang til rent badevand som i Københavnsområdet. Næsten året rundt bruges havn og hav i og omkring København flittigt af badegæster, surfere, sejlere og fiskere. Men det er ikke en selvfølge. Hovedstadsområdets renseanlæg, BIOFOS, sørger for, at det er muligt ved at rense det vand, som ledes ud til renseanlægget.

Datadeling bidrager også til at begrænse bypass

Sammen med Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR, HTK Forsyning, Ishøj Forsyning og Novafos har BIOFOS fundet en løsning på at håndtere kraftige regnhændelser.

Ved at dele data kan de sammen styre, hvornår spildevandet løber til renseanlægget. Teknologien testes nu på BIOFOS’ ene renseanlæg, og de første resultater ser lovende ud.

Løsningen er en billigere og mindre tidskrævende løsning end at bygge flere bassiner samt større rør og renseanlæg.

Desuden har BIOFOS udvidet sit samarbejde med DMI, så BIOFOS nøjagtig kan forudsige, hvor meget regn og spildevand der skal behandles på renseanlæggene.

Når hovedstadsområdet vokser, skal mere vand renses

Store boligbyggerier popper op, og stadig flere og flere mennesker bosætter sig i Københavnsområdet.

Blandt andet de mange toiletbesøg belaster kloaksystemet og renseanlæggene. Det samme gør de regnskyl, hvor der kommer endnu mere vand på kort tid, end vi tidligere har set. For at sikre, at renseanlæggene også i fremtiden kan følge med de store vandmængder, er der igangsat et udbygningsprojekt af BIOFOS’ renseanlæg for over 1 mia. kroner. I alt fem Initiativer i projektet skal sikre, at spildevandet kan renses helt frem til 2045. 

”Udbygningsprojektet er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at sikre, at vi fremover kan bevare den kvalitet af vand, som vi er vant til. Det er til glæde for både borgere i hovedstadsområdet og livet i havet”, fortæller formand for BIOFOS’ bestyrelse, Susanne Juhl.

Effekten kan mærkes allerede fra 2023: bypass reduceres med 80-90%

I dag underskrives kontrakten på det første delprojekt, det såkaldte ”bundbeluftningsprojekt” mellem BIOFOS og teknik- og entreprenør-virksomheden Wicotec Kirkebjerg A/S. Projektet går i al sin enkelthed ud på, at der fremover vil blive tilført luft ind i bunden af BIOFOS’ luftningstanke, som er et stort bassin, hvor en del af renseprocessen foregår. I dag føres luften ind i toppen af luftningstankene.

”Formålet med projektet er at give plads til, at der kan blive renset mere spildevand på kortere tid. Det gør vi ved at speede renseprocessen op - uden at gå på kompromis med rensekvaliteten selvfølgelig. Det er godt for badevandskvaliteten, fordi det gør, at vi kan rense mere vand. Vi forventer, at projektet vil bidrage til, at bypass (spildevand, som kun har været igennem den første del af renseprocessen, hvor større ting som toiletpapir, sorteres fra) - reduceres med hele 80-90% indenfor ganske kort tid”. Det fortæller anlægschef i BIOFOS, Jan Henriksen.

Også en gevinst for livet i havet: udledning af kvælstof reduceres med op til 200 tons årligt

Ikke kun vandhunde, men også fisk i Øresund får glæde af, at mængden af bypass reduceres. Urin, afføring og industri efterlader nemlig nærings-stoffet kvælstof i vandet, hvilket kan føre til kraftig algeopblomstring og iltsvind og i værste fald fiskedød. Når udbygningen er færdig, vil mængden af udledt kvælstof til Øresund være reduceret med op til 200 tons årligt.