Lars Therkildsen Portræt2017

Forsyningsselskabet KLAR Forsyning A/S, der er ejet af kommunerne Køge, Greve, Solrød og Stevns, får ny bestyrelsesformand fra 1. januar 2022. Alle fire byråd har enstemmigt indstillet Lars Therkildsen til posten.

Lars Therkildsen har hidtil været næstformand i bestyrelsen, som i indeværende valgperiode har haft byrådsmedlem Niels Rolskov fra Køge som formand. Efter en grundig evaluering af ejeraftalen har alle fire byråd besluttet, at bestyrelsesformanden fra den kommende valgperiode vælges eksternt. En eksternt valgt formand giver mulighed for større sektorkompetence og faglighed samt samme vidensniveau om alle fire kommuner.

Lars Therkildsen er en særdeles velkendt person i branchen. De sidste 8 år har han stået i spidsen for Danmarks største forsyningsselskab, HOFOR, og han er bestyrelsesformand for brancheorganisationen DANVA.

”Gennem de sidste fire år som næstformand har jeg fået et godt kendskab til KLAR Forsyning og har etableret et godt samarbejde med direktionen og de fire ejerkommuner. KLAR Forsyning er en organisation i rivende udvikling og med en ambitiøs strategi for fremtiden, særligt hvad angår klima og bæredygtighed. Det arbejde ser jeg frem til fortsat at være en del af som ny formand i KLAR Forsynings bestyrelse”, siger Lars Therkildsen.

Lars Therkildsen er netop fyldt 65 år og han fratræder eget ønske stillingen som administrerende direktør i HOFOR, når hans afløser er fundet. Han har i den forbindelse oplyst, at han fremover vil prioritere sine bestyrelsesposter. Han er på nuværende tidspunkt bestyrelsesformand for brancheorganisationen DANVA, næstformand i Dansk Fjernvarme, bestyrelsesformand i Blue Idea A/S samt forskellige andre poster, herunder i KL.

Stor gevinst for forsyningen

For de fire ejerkommuner i KLAR Forsyningssamarbejdet er det derfor en stor gevinst, at det er lykkedes at få Lars Therkildsen ind som bestyrelsesformand for den kommende periode.

KLAR Forsynings bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af de 4 ejerkommuner indstiller 2 byrådsmedlemmer. Det niende medlem indstilles af ejerkommunerne i fællesskab. Herudover er der medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter i de underliggende selskaber. Den formelle udpegning af bestyrelsesformanden sker på selskabets generalforsamling ved årsskiftet.