Grundvand-Drikkevand.jpg

I marts måned kunne vi fra SK Forsyning berette, at der var fundet stoffet TFA (TriFluorEddikkesyre) i den første analyse på afgangen fra alle selskabets vandværker. Heldigvis er det nu konstateret, at det ikke er helt så alvorligt som først antaget.

Efterfølgende analyser har nemlig vist, at kun vandet fra Nordre vandværk indeholder TFA og i en lavere koncentration på 0,2 µg/l. Grænseværdien er fastsat til 10 µg/l, så man kan fortsat roligt drikke vandet – vi overholder alle grænseværdier.

Tillid til drikkevandet

”SK Forsyning vægter drikkevandssikkerhed meget højt. Det er derfor vi tester for langt flere stoffer, end vi har pligt til. Man skal som kunde til enhver tid kunne have tillid til, at kvaliteten er i orden! Derfor har vi også en meget offensiv prøveudtagning for miljøfremmede stoffer både indenfor vand- og spildevandsområdet. Dette initierede også, at vi stillede os skeptiske over for de første prøver, og derfor fik undersøgt sagen nærmere”, siger Vandchef i SK Forsyning Søren Højmark Nielsen og fortsætter:

”Som følge af teststrategien har SK Forsyning de senere år fundet flere miljøfremmede stoffer i både drikke- og spildevand. Stoffer, der efterfølgende har vist sig at være et landsdækkende problem. Det er også tilfældet med TFA, som glædeligvis har vist sig ikke at være så alvorligt i drikkevandet fra SK Forsyning som først antaget”.