Guldborgsund Renseanlæg

Guldborgsund Forsyning inviterer direktører i landets vandselskaber til indvielsen af en "epokegørende milepæl" i dansk spildevandshåndtering.

Den 14. december 2021 kl. 12.00 indvier Guldborgsund Forsyning et slamforbrændingsanlæg på Frejlev renseanlæg på Brandtvej 1 Frejlev.

Spildevandsslammet fra renseanlægget presses, hvorefter det bliver tørret. Det tørret slam bliver afbrændt og bundaske leveres til jordbrugsformål. Flyveaske leveres til genanvendelse i beton eller til deponi. Afkast fra anlægget ledes i lukket rør tilbage til renseanlægget.

Tilmeld dig webinar om PFAS

D. 15. december 2021 kan du ligeledes på et webinar høre mere om fjernelse af PFAS i drikkevand. 

Læs mere om og tilmeld dig DANVA arrangement om PFAS

I den forbindelse er det ikke mindst vigtigt at fremhæve, at ud fra tilgængeligt materiale ser det oven i købet ud til, at det aggressive og svært nedbrydelige stof PFOS, forventeligt også vil kunne nedbrydes, idet forbrændinger foregår ved temperaturer op til 1400 grader. Dette skal dog endeligt eftervises, når anlægget er i fuldskala produktion.

Vil du være med til indvielsen, skriv en mail til nir@guldborgsundforsyning.dk.