Traktor Assens
Med 57.000 træer bliver skoven et stort aktiv for områdets borgere og vil give rekreative muligheder samtidig med at den beskytter grundvandet under skoven, som forsyner borgere i Assens med rent drikkevand.

Mange borgere har allerede opdaget det. De tidligere landbrugsjorder syd for Lundager ved Assens er i fuld gang med at blive omdannet til grundvandsbeskyttende skov.

Med 57.000 træer bliver skoven et stort aktiv for hele områdets borgere, der giver rekreative muligheder for områdets borgere og samtidig beskytter grundvandet under skoven, som forsyner borgere i Assens med rent drikkevand.

I foråret blev de første træer plantet i den sydlige del af skoven, i august begyndte anlæg af skovvejen og de første stier, madpakkehuset er bygget og hegnet om hundeskoven er under opførsel. Selvom anlægget ikke er helt færdig endnu kan borgerne nu begynde at bruge skoven, og det vil vi gerne fejre sammen med naboer, kommende brugere af skoven, organisationer, som har doneret træer til skoven, og alle som har interesse i skoven. 

Naturstyrelsen har i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning erhvervet ca. 50 hektar landbrugsjord i 2019 til at anlægge det nye skov- og naturområde. Assens Forsyning har bidraget med 6 mio. kr. til skovrejsningen og Naturstyrelsen bidrager med 5,5 mio. kr. Growing Trees Network, som samler penge ind til træplantning fra private organisationer og borgere, har doneret træer og buske til skoven. 

Selv om anlægget af skoven ikke er helt færdig endnu, er gennemførelsen af planen for skoven nu kommet så langt, at borgerne kan tage den sydlige del af skoven i brug. Dette markeres med en festlig indvielse, hvor borgerne selv kan bidrage til skoven ved at plante fremtidens træer. Derfor står Growing Trees Network klar med 40 store og små spader, så både børn og voksne kan plante træer i skoven.

Flere af DANVAs medlemmer deltager i anlæggelse af ny skov

Flere af DANVAs medlemmer arbejder med skovrejsning, der udover at det skaber sundt liv for danskerne også mere vandforsyningsteknisk er med til at beskytte grundvandet, ligesom det også er en del af samfundets klimaindsats, der i 2030 skal have reduceret danskernes udledning af CO2 med 70%. 

Blandt andet i København donerer HOFOR areal til skovrejsning, hvor 250 børn planter en Folkeskov sammen med Hendes Majestæt Dronningen, i Svendborg gavner skovrejsning folkesundheden og sammen med 200 skoleelever har Verdo plantet træer i Randers.

DANVA har senest påpeget, at skovrejsning er et vigtigt værktøj til at sikre drikkevandet i en henvendelse til Folketinget, hvor DANVA sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danske Vandværker har foreslået etableringen af grundvandsparker