2 Rør I Haven 3D Film
Grafik fra filmen viser tydeligt princippet.

14 forsyninger er gået sammen om en informationsfilm.

Affald skal sorteres, og det gælder også for vand: Regnvand for sig og spildevand for sig.

Mange steder er det nødvendigt at adskille regnvand og spildevand for at forhindre oversvømmelser ved kraftige og hyppige regnskyl. Der er 3 fordele ved separatkloakering:

 • Separat kloakering er til stor gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen til vandløb, søer og hav reduceres.
 • Separat kloakering minimerer risikoen for oversvømmelser i din kælder og på din grund under kraftig regn.
 • Driftsomkostningerne til renseanlæg reduceres, fordi forsyningerne modtager mere koncentreret spildevand og derfor kan rense bedre og mere effektivt.

Se 3D-filmen her.

Samarbejdspartnere

Disse forsyninger har deltaget i projektet og bruger filmen til at informere deres kunder samt presse og skoleelever:

 • Arwos
 • DIN Forsyning
 • FFV
 • Fors
 • SK Forsyning
 • Skive Vand
 • VandCenter Syd
 • Vestforsyning
 • Hillerød Forsyning
 • BlueKolding
 • Kalundborg Forsyning
 • Silkeborg Forsyning 
 • Faxe Forsyning
 • NFS Spildevand

Det er en medarbejder hos Fors, der har været med til at udarbejde manuskript til filmen sammen med Tankegang. Medarbejdere fra alle forsyningerne har efterfølgende kommenteret det, inden filmen blev lavet, så alle tekniske detaljer er i orden.