Vandhane Closeup

Danmark har nu to år til at implementere og tilpasse direktivet til danske forhold.

Den 16.12.20 blev den nye revision af drikkevandsdirektivet vedtaget i Europa- Parlamentet. Direktivet trådte i kraft den 12.01.21. Medlemsstaterne har nu to år til at implementere direktivet i den nationale lovgivning.

Direktivet har fokus på rent vand til udsatte grupper, risikobaseret arbejde med forureningsforebyggelse samt ikke mindst materialer i kontakt med drikkevand. Der er også indført krav om, at store forsyninger i hele EU skal opgøre lækageprocenten på det distribuerede vand.

Især materialer i kontakt med drikkevand og kravet om lækageopgørelser har givet anledning til udfordringer i arbejdet med direktivet. Kvalitetskravene er suppleret med Legionella, mens der også skal analyseres for flere stoffer, der er problematiske for miljø og sundhed (PFOS og bisphenol A).

Tværgående samarbejde er vejen frem

Drikkevandsdirektivet omfatter nu detaljerede krav til alle materialer og komponenter, fra vandhanen ved køkkenvasken og til indvindingsboringerne.

 

Drikkevandet i Danmark er uden chlor og andre desinfektionsmidler, der påvirker smagen.

Især parametre som lugt og smag er vigtige, da drikkevandet i Danmark er uden chlor og andre desinfektionsmidler, der påvirker smagen. Direktivet breder sig udover de hidtidige afgrænsninger og ressortområder hos de danske myndigheder.

Det vurderes, at både vandkvalitetsbekendtgørelsen, byggeloven og fødevarelovgivningen er i spil. Det betyder også, at det tværgående samarbejde imellem DANVA og styrelser, forsyninger og ministerier er afgørende for at sikre, at der bliver taget hensyn til vores, i EU-sammenhæng, specielle drikkevandsforsyning i implementeringen af direktivet.

Positivlister, færdigvaretest og tredjepartskontroller

En nyskabelse i drikkevandsdirektivet er de  europæiske positivlister. Disse skal indeholde alle de stoffer, der kan anvendes til fremstilling af produkter i kontakt med drikkevand. Det er ECAH (Det Europæiske kemiagentur), der er ansvarlig for udarbejdelsen af disse lister og de tilladte migrationsværdier.

De første europæiske positivlister samles fra nationale lister og ordninger inden for  seks måneder.

Ordningen bygger på et system, der er opbygget af 4MSI-samarbejdet, og er et certificeringssystem med  positivlister for metallegeringer og organiske materialer. De første europæiske positivlister samles fra nationale lister og ordninger inden for  seks måneder.

Systemet baserer sig i hovedtræk på de metodikker, man i mange år har anvendt i Tyskland og Holland. Det vil sige, at hver enkelt gummidel eller metalkomponent skal testes og godkendes enkeltvis. Således vil en vandmåler kunne bestå af 8-10 enkeltgodkendte komponenter.

Direktivet fastsætter dertil udvidede krav til tredjepartskontrol (certificering) af de produkter, der er godkendt. Kravene er hentet fra de attesteringsniveauer, der kendes fra byggevaredirektivet. For materialer i kontakt med drikkevand er det det højeste attesteringsniveau 1+, der gælder. 

I Danmark har man hidtil i GDV-ordningen (inden for skel) testet og godkendt de færdige komponenter som en helhed, og dermed fået et mere reelt billede af summen af komponenternes afgivelse af stoffer til drikkevandet. Dette system er videreført i den frivillige DK-VAND-ordning.

DK-VAND

I DK-Vand arbejder DANVA sammen med producenter og prøvnings- og analyseinstitutter på at skabe en certificeringsordning, der opfylder kravene i drikkevandsdirektivet.

DK-VAND

I DK-Vand arbejder DANVA sammen med producenter og prøvnings- og analyseinstitutter på at skabe en certificeringsordning, der opfylder kravene i drikkevandsdirektivet. De europæiske positivlister vil blive implementeret i certificeringsgrundlaget for DK-VAND, når disse er færdige. Du kan følge med i udviklingen på WWW.DK-VAND.org 

Den dækker de produkter, der anvendes i vandforsyningen fra grundgrænsen og frem til vandværket. Pt. er der udformet certificerings- og prøvningsbestemmelser for plastrør og fittings, men der er flere produkter på vej. DK-VAND ordningen opfylder direktivets krav til en 1+ certificeringsordning og forventer en akkreditering i løbet af 2021. Samtidig bygger ordningen på test af færdigvarer, og på smag- og lugt- test, der svarer til den danske drikkevandskvalitet. De europæiske positivlister vil blive implementeret i certificeringsgrundlaget for DK-VAND, når disse er færdige. Du kan følge med i udviklingen på WWW.DK-VAND.org