COLOURBOX4189526.jpg

16 renseanlæg og 4 pumpestationer bidrager til at planlægge national spildevandsovervågning af Covid-19.

20 udvalgte renseanlæg og pumpestationer har siden begyndelsen af juli indgået i en national spildevandsovervågning af SARS-CoV-2. På Statens Seruminstituts hjemmeside kan man ugentligt følge resultaterne af prøvetagningen her: https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/overvaagning-af-sarscov2-i-spildevand

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager Covid-19, kan findes i afføringen hos en del af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smittetallet i et område. I spildevandet måles konkret genkopier (RNA) fra virussen SARS-CoV-2.

De 16 rensningsanlæg og fire pumpestationer fra lokaliteter rundt om i Danmark har ved deres deltagelse bidraget til at tilrettelægge den fremtidige nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2. DANVA har løbende været i dialog med SSI og bidraget til at etablere kontakt til de deltagende vandselskaber. Det er forventningen, at SSI i løbet af den kommende tid vil udrulle undersøgelsen til 200 renseanlæg og pumpestationer, og at den nationale prøvetagning vil repræsentere op mod 95% af befolkningen.

DANVA afholder webinar om erfaringer med overvågning af Covid-19 i spildevand den 12. oktober, og på DANVAs Dansk Vand Konference d. 24-25 november på Comwell i Århus vil der være en hel session om emnet, der adresserer erfaringer og perspektiver for samfundet ved at samarbejde med vandselskaberne og overvåge spildevand for smitsomme sygdomme.

Kontakt

Mere information eller spørgsmål kan rettes til Helle Katrine Andersen på 3027 5042 eller hka@danva.dk