Grundvand-Drikkevand.jpg

Inden jul vil alle almene vandforsyninger og kommuner et orienteringsbrev bl.a. med en invitation til deltagelse i et Webinar den 6. januar 2022, hvor den nye indberetningsløsning i Virk.dk (Indberetning af status for almene vandforsyningsboringer) præsenteres.

Op til webinaret har DANVA deltaget i et forudgående møde om løsningen.