Christiansborg og statue COLOURBOX23588148.jpg

Skal samfundet have et nyt værktøj til at lokalisere COVID-19 med? Det sker, hvis et lovforslag, der i dag skal førstebehandles, bliver vedtaget. Så bliver det nemlig muligt for vandselskaber at overvåge smitsomme sygdomme i spildevand.

Test af spildevand for smitsomme sygdomme skal udbredes til hele landet og understøtte en kontrolleret genåbning af samfundet. Det har Regeringen besluttet, hvorfor sundhedsminister Magnus Heunicke har fremsat forslag til ændring af epidemiloven.

DANVA har siden corona-nedlukningen i marts 2020 arbejdet for at anvende smitteopsporing i spildevand og mener, at forslaget giver rigtig god mening. Ikke mindst fordi det følger EU-kommissionens anbefalinger om, at metoden skal være indført senest 1. oktober i de større byer i medlemslandene.

”Overvågning af smitte i spildevand har et stort potentiale i forhold til smitteovervågning i samfundet. DANVA er helt enig i, at spildevandsselskaberne kan bistå med opgaven, som lovforslaget lægger op til,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Regeringens beslutning om at udbrede smitteopsporing i kloakken bygger på erfaringer fra bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden med test af spildevandet der.

”Det er et vigtigt værktøj til at inddæmme smitte med. Det har vi set i enkelte kommuner, hvor man har anvendt metoden til at lokalisere særligt ramte områder, så man har kunnet målrette en indsats efterfølgende med humantests,” siger Carl-Emil Larsen.

I Ishøj Kommune har man kæmpet med et højt antal smittede borgere, og Ishøj Forsyning fulgte smitteopsporingen op i kloaksystemet, indtil man nåede frem til tre bebyggelser, hvorfra det meste RNA fra COVID-19 stammede. På baggrund af den nye viden appellerede kommunens medarbejdere til beboerne i kvarteret om at lade sig humanteste. Københavns Kommune har med hjælp fra HOFOR også taget metoden i brug.

Målinger i spildevand kan sammen med humane tests bruges som beslutningsredskab til f.eks. at informere om en lokal opblussen af COVID-19 og på længere sigt til overvågning af andre smitsomme sygdomme. Kloakvand afspejler sygdomsbilledet i befolkningen, og RNA fra COVID-19 kan måles i spildevand flere dage inden, symptomer bryder ud hos de smittede. Der arbejdes intenst for at udvikle metoder til også at kunne måle for mutationer.

Lovforslaget, der ventes vedtaget 24. juni, lægger op til, at udgiften for spildevandsselskaberne ikke overføres til vandkunderne. Tværtimod skal opgaven bestilles og betales af Statens Serums Institut eller kommuner.  

DANVA har oprettet en task force af ansatte i spildevandsselskaberne med henblik på at dele erfaringer og forbedre prøvetagning og analysearbejdet. På den måde kan man hjælpe med at udrulle et bredere overvågningsprogram af COVID-19 i spildevand.