Grundvand-Drikkevand.jpg

I en artikel i JP fremgår det, at 52 kommuner har givet tilladelse til rensning. Kun i alt 8 tilladelser drejer sig om fjernelse af pesticidrester.

Under overskriften, ”52 kommuner vil rense for forurenet drikkevand” bringer Jyllands-Posten i dag en artikel om ændring af holdning til videregående vandrensning i den danske vandsektor, bakket op af et notat fra Miljøstyrelsen.

I artiklen fremgår det, at notatet fra Miljøstyrelsen siger, at 52 kommuner har givet tilladelse til rensning, og det fremstår som om, at de i alt 110 tilladelser er givet pga. den øgede trussel fra forurening fra pesticider. Det er fejlagtigt, da hovedparten af tilladelserne ikke omhandler miljøfremmede stoffer.

Notatet fra 2019 indeholder ganske rigtigt en tabel med de 110 tilladelser, men en nærmere læsning viser, at der kun er givet i alt 8 tilladelser til fjernelse af pesticidrester. Resten er givet til andre formål som blødgøring, nikkelfjernelse, UV-anlæg, ph justering mm.

DANVA forventer, at der i en periode vil blive nødvendigt med flere tilladelser til fjernelse af pesticider med videregående vandbehandling, men vi forventer ikke, at det vil blive hverdag hos det store flertal af landets vandforsyninger.

Vi er i dialog med Jyllands-Posten og forventer en opfølgende artikel, hvor vi har mulighed for at sætte de faktuelle tal ind i en sammenhæng, der med de rigtige data, belyser problemstillingen, anskueliggør foreningens syn på videregående vandbehandling og viser vores udfordringer med grundvandskvaliteten.