Sms

En ny VUDP-rapport har set på, hvordan vandselskaberne kan kommunikere med kunderne på en omkostningseffektiv og smidig måde, samtidig med at man overholder krav fra lovgivningen.

Vandselskaberne bør fremover anvende et SMS-system som omdrejningspunkt for kommunikationen med kunder, konkluderer en ny rapport, finansiereret af VUDP-midler. SMS-systemet kan være et eksisterende system, der tilpasses vandselskabernes behov. Alternativt kan der udvikles et nyt system til sektoren. Projektet har koncentreret sig om kommunikation ved driftsforstyrrelser.

Projektgruppen peger på udfordringen for vandselskaberne i at få kunderne til at tilmelde sig en SMS-løsning, hvilket man kun berører overfladisk og henviser til, at der er behov for mere viden på det område, og det derfor bør undersøges i et projekt i sig selv.

Projektets resultater beror på et omfangsrigt materiale, der er indsamlet i samtaler med vandselskaber, spørgeskemaundersøgelser, workshops, en kundeundersøgelse og en teknologisk afklaring, der undersøgte, hvordan andre brancher kommunikerer med kunder og hvilke muligheder, der findes inden for SMS.