Brandhane COLOURBOX15359999 (1).jpg

Ny viden og videndeling om beredskab i vandsektoren. DANVA har et nyt initiativ under opsejling (kun for medlemmer).

Hvis du er interesseret i at deltage i et opstartsmøde, bedes du give DANVA besked senest den 10.09.2021 (modtageren er Malene Andersen, ma@danva.dk).

Vi vil gerne opfordre særligt interesserede til at sætte kryds i kalenderen ved den 29.09.2021 klokken 13-15.30 (virtuelt møde).

Uddybning

Beredskabsemnet har generelt fået en velfortjent plads på den politiske dagsorden. Inden for vand- og spildevandsforsyningsområdet er der nedsat en arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen, hvor målet er en rapport ved årsskiftet 2021/2022, hvori der vil være anbefalinger omkring det eventuelle behov for, at der skal ske forbedringer af regler og vejledningsmateriale.

På EU-niveau arbejdes der med direktiver, der dels angår forsyningers cybersecurity (NIS2) dels modstandsdygtighed på andre områder end cybersecurity.

Det sker også, at forsyningsfolk bliver udfordret grundet skybrud, tørke, større forureningssager i forhold til grundvandsressourcen, hacking m.m.

Netværksdeltagerne vil være forsyningsfolk, der er indstillet på at bidrage aktivt og tage ansvar for netværkets ”levekraft”.

Netværket skal selv definere de emner, hvor det finder det relevant at erfaringsudveksle m.m. – samt give et bud på afgrænsningen til DANVAs netværk for it-sikkerhed.

Del gerne denne opfordring med relevante kollegaer.

Hvis der er en bred interesse for at deltage, vil DANVA indkalde til et opstartsmøde.

Yderligere information

Spørgsmål kan rettes til Susanne Vangsgård, sv@danva.dk