Toilet

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget besluttet at iværksætte forsøg med spildevandsovervågning af COVID. DANVA samarbejder med Statens Serums Institut om muligheden for igangsættelse af et overvågningsprogram på danske renseanlæg. Erfaringer bl.a. Hjørring, Hillerød og Hovedstaden bruges til at udvikle en overvågning, der i første omgang skal foldes ud som forsøg på Bornholm.

Kloakvand afspejler sygdomsbilledet i befolkningen, og corona kan måles i spildevand flere dage inden, symptomer bryder ud hos den smittede. Ved at teste spildevand kan man lokalisere smitte inden for et lokalområde.

”Det er glædeligt, at Folketinget har fået øjnene op for mulighederne, som nu skal iværksættes som forsøg på Bornholm. DANVA vil naturligvis bidrage til at skubbe på, så indsatsen bliver til størst mulig gavn for samfundet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Målinger i spildevand kan sammen med humane tests bruges som beslutningsredskab og f.eks. informere om effekten af vacciner, lempelser af pålagte restriktioner og lokal opblussen af COVID-19, men også på længere sigt til overvågning af andre smitsomme sygdomme i fremtiden.

”Tests af spildevandet på renseanlæg kan vise niveauet af smitte i lokalområdet, og erfaringer fra DANVAs medlemmer viser, at det er muligt at måle forekomsten af RNA fra COVID-19 i kloakken helt ned til ejendomsniveau. Da COVID-19 kan måles i spildevandet, inden symptomer viser sig hos de smittede personer, kan det give et forspring på et par dage. Test af spildevand vil på den måde kunne være et supplement til de daglige 100.000 humantests og dermed være et vigtigt redskab i vurderingen af effekter af den gradvise genåbning,” siger Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

”Man kan fortage målinger strategiske steder, så man kan holde øje med, om f.eks. elever på en efterskole eller ansatte på en virksomhed er fri for smitte. Det betyder, at man i realiteten lokalt kan indrette bobler, som kan overvåges effektivt.”

Flere af DANVAs medlemmer har sammen med forskere arbejdet for at skaffe erfaring og viden på området, og der foreligger nu et godt beskrevet grundlag for at foretage målinger på danske renseanlæg. Samtidig er der lavet målinger på kloakken fra enkeltbygninger, hvor det alle steder har været muligt at identificere og måle RNA fra COVID-19-virus.

Erfaringerme fra DANVAs medlemmer viser, at man hurtigt kan supplere det nationale prøvetagning for COVID-19 af danskerne med screening af spildevand, og der arbejdes intens for at udvikle metoder til også at kunne måle for mutationer af den britiske, sydafrikanske og brasilianske variant.

”Hvis det, som forskningen antyder, viser sig, at vi inden for ganske kort tid kan kvantificere de forskellige mutationsvarianter, så er det i den henseende også særdeles relevant, at overvågning af spildevand med covidtests kan medvirke til, at vi hurtigere kan åbne samfundet,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA vil oprette en task force med henblik på at erfaringsudveksle og optimere prøvetagning og analysearbejde og på den måde assistere en eventuel udrulning af et bredere overvågningsprogram af COVID-19 i spildevand.