COLOURBOX38587733.jpg
Kundevalgte medlemmer af vandselskabernes bestyrelser har samme rettigheder og forpligtelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Men de har et andet bagland - se netværkets formål og aktiviteter her.

Kundevalgte medlemmer af vandselskabernes bestyrelser har samme rettigheder og forpligtelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Men de har et andet bagland - se netværkets formål og aktiviteter her.

På DANVAs årsmøde i 2019 stiftede 27 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer et netværk, som er dannet under DANVA. Netværkets formål er:

  • at bidrage til at netværkets medlemmer kan erfaringsudveksle i rollen som forbrugerrepræsentanter, og
  • at bidrage som netværk i drøftelser af generelle forhold omkring vandselskaber.

Hvorfor dette netværk?

Baggrunden for netværket er, at mange forbruger-/kundevalgte medlemmer af vandselskabernes bestyrelser på grund af selskabslovens fortrolighedsregler og forpligtigelse til at varetage selskabets interesse er uden mulighed for at diskutere bestyrelsesarbejdet med de kunder, der har valgt os. Mange af os har derfor følt et behov for at få inspiration fra kollegaer i andre bestyrelser og på den måde kvalificere vores eget bestyrelsesarbejde.

Netværkets arbejdsgrupper

I netværket har vi pt. to arbejdsgrupper:

  • Vejbidrag og taksstrukturer. Arbejdsgruppen kortlægger de meget store, og ulogiske, forskelle i størrelsen af vejbidrag fra den ene til den anden kommune (fra 1% til 8%) og forskellen mellem kommunernes og statens vejbidrag.
  • Integration af forbrugertilfredshed i økonomisk regulering.

Arbejdsgruppen italesætter, hvilke muligheder der er for at integrere forbrugertilfredshed i den økonomiske regulering med henblik på at forbrugerne aktivt inddrages i implementeringen af forbrugertilfredshed, samt at selskabets indtægtsramme kan justeres i nødvendigt omfang, så forbrugerønsker kan opfyldes.

De to arbejdsgrupper vil på et senere tidspunkt orientere om deres arbejde i DANVA nyt.

Netværkets årsmøde den 28. maj 2021

Netværket søger at afholde et årligt møde i forbindelse med DANVAs årsmøde. Mødet planlægges af netværkets koordinationsgruppe. Derudover arrangeres møder efter behov.

Netværket er åbent for alle forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber. Vores sessioner på DANVAs årsmøder m.m. er åbne for alle interesserede.

I år afholdes netværkets årsmøde som en virtuel session fredag den 28. maj 2021 kl. 10-12. Her vil vi have en diskussion med Forsyningssekretariatet og DANVA om kundetilfredshed og økonomisk regulering samt drøfte netværkets aktiviteter i det kommende år.

Tilmelding til netværkets årsmøde sker her eller ved at sende en mail til jcrefsgaard@gmail.com.

Yderligere information

Koordinationsgruppen består pt af:

  • Jens Christian Refsgaard, Fors (tovholder)
  • Johannes Østergaard, Herning Vand
  • Ole Høyer, Middelfart Spildevand
  • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning

Se medlemmer af netværkets to arbejdsgrupper 

Kontakt netværkets tovholder Jens Christian Refsgaard (jcrefsgaard@gmail.com) for yderligere information og spørgsmål.