Vandkande og vandglas COLOURBOX565735.jpg

Miljøstyrelsen har skærpet grænseværdien for fire flourstoffer, hvis vandværkerne finder dem i drikkevandsanalyser.

DANVA mener det er vigtigt, at man på den måde sikrer vandkunder mod stofferne og skaber tryghed om drikkevandet.

Miljøstyrelsen har skærpet kravværdien for fire PFAS-stoffer, der har været en del af EFSA’s (det europæiske fødevaresikkerhedsagentur) vurdering. PFAS-stoffer er flour-stoffer, der på det seneste har været omtalt i medierne og er genstand for politiske drøftelser, som tidligere har haft en lang række anvendelser, og som i dag findes spredt i miljøet.

”Den nye kravværdi understreger endnu engang, hvor vigtigt det er, at vi holder fast i forsigtighedsprincippet, når vi skal fremtidssikre det danske drikkevand. Vi har simpelthen brug for at se nærmere på konsekvenserne for vores drikkevand af kemikalieanvendelsen i samfundet, ligesom det er nødvendigt at beskytte grundvandet med større pesticid- og kemikaliefri zoner,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Den nye kravværdi, der er meldt ud, betyder at drikkevand ikke må indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Miljøstyrelsen har sendt en orientering til kommunerne, og kravet træder i kraft, når ændringen er kommet ind i drikkevandsbekendtgørelsen.

”Vi ser heldigvis ikke PFAS-stoffer som et generelt problem i dansk drikkevand. Naturligvis betyder det noget for vandværkerne, at kravværdien skærpes så markant, som tilfældet er her, og vi kan ikke udelukke, at der vil være tilfælde, hvor drikkevandet kommer yderligere under pres. Men det er helt afgørende, at myndighederne handler hurtigt både hvad angår den sundhedsmæssige vurdering og tilgængeligheden af de nødvendige analysemetoder samt den nødvendige analysekvalitet,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA opfordrer til, at man i den kommende drikkevandsbekendtgørelse også skeler til det nye drikkevandsdirektiv, som omfatter flere flourstoffer, end den danske bekendtgørelse gør i dag. En indarbejdelse i bekendt-gørelsen vil sikre en kontinuitet i vandselskabernes aftaler med laboratorier og en rettidig udvikling af de nødvendige analysemetoder.

Hvad er PFAS?

PFAS er en fælles betegnelse, der dækker over flere forskellige polyflourerede stoffer med bred industriel anvendelse. Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet. I Danmark har alle almene vandforsyninger siden 2015 analyseret for minimum 12 forskellige PFAS stoffer. I 2019 blev kravværdierne for to af de 12 stoffer PFOA og PFAS dog skærpet første gang på baggrund af en foreløbig vurdering fra EFSA.

Læs mere

Læs om Miljøstyrelsens vurdering her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 20 14 35 42 eller kbj@danva.dk