Lasse Thomsen Traekker Klude Ud Af Pumpen Saa Den Kan Koere Igen Foto Rune Kaldau (1)
Billede: Ikast-Brande Spildevand

Vådservietter, bind, tamponer, indføringshylstre, cigaretpakker og drikkebægre skal påføres mærke der oplyser om plastindhold og korrekt bortskaffelse.

EU’s medlemsstater skal sikre, at vådservietter, bind, tamponer, indføringshylstre, cigaretpakker og drikkebægre, der markedsføres efter den 3. juli 2021 skal have påført et harmoniseret mærke.

Mærket skal oplyse forbrugerne om indhold af plast og korrekt bortskaffelse, eller hvordan uhensigtsmæssig afskaffelse undgås, og om konsekvenser for miljøet ved henkastning.

Overordnet gælder, at mærket skal være tydeligt og have en størrelse, som gør det synligt for forbrugeren, ligesom mærket skal indeholde tekst om, at produkterne indeholder plast.

Mærkningsordningen er forsinket, i det den skulle have være vedtaget medio 2020. Forsinkelsen skyldes, at mærket har været forbrugertestet, hvilket kræver minimum seks måneders testfase.