DSCF7942 Edit

Knap 80 procent af DANVAs medlemmer beregner totalomkostninger (TCO) i deres investeringer. Blandt andet derfor er det helt ved siden af, når Dansk Industri i Altinget kræver, at kommunerne skal diktere deres selskaber at anvende netop TCO som beregningsværktøj. De gør det jo allerede.

”Det er alarmerende, at blot halvdelen af de danske vand- og spildevandsforsyninger anvender totalomkostninger i deres investeringer. Kommunerne ejer selskaberne og skal derfor tvinge det igennem efter et valg,” lyder det fra DI Vand i Altinget.

For det første er det ikke korrekt, at kommunerne ejer alle vand- og spildevandsforsyninger. De fleste drikkevandsforsyninger er nemlig forbruger- eller fondsejede, og for det andet, er det ifølge Energistyrelsens TCO-evaluering knap 80 procent af de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber, der anvender totaløkonomiske beregninger, før de foretager deres investeringer. Data bag Energistyrelsens analyse viser nemlig, at 43 ud af 54 medvirkende kommunalt ejede selskaber bruger TCO.

Det er ærgerligt, at DI Vand på den måde fremfører forkerte oplysninger om en sektor, de burde bakke op om. Ved at sige, at ejerne skal tvinge deres vandselskaber til at anvende TCO, efterlader det læserne med det indtryk, at DANVAs medlemmer, de kommunalt ejede selskaber, udfærdiger deres udbud med fokus kun på investeringspris. Det er langt fra virkeligheden. Og det er endnu mere ærgerligt, når det nu en gang er en kendsgerning, at vandselskaberne af egen drift på få år har accelereret implementeringen af TCO som almindelig praksis.

Vandselskaberne er i øvrigt ikke stoppet her, for de mener ikke, TCO kan være en enkeltstående driver til at skabe grøn omstilling, som DI Vand også påstår. TCO er blot et af mange elementer inden for asset management. Her kan krav til f.eks. CO2-reduktioner og andre ”grønne omstillingskrav” indarbejdes i selskabernes prioriteringsparametre, når de skal vurdere hvilke projekter, der kan løse selskabernes udfordringer.

TCO er et værktøj til at finde det økonomisk bedste projekt blandt de opstillede alternativer med, og bare eet element i asset management. Det giver ikke mening at have TCO i alle udbud, og udbudstidspunktet er ofte for sent i forløbet. TCO bør i mange tilfælde bruges i planlægningsfasen, hvor der skal ses på anlæg, drift og bortskaffelse for de alternativer, der opstilles.

Udbredelsen af asset management og herunder TCO, forventer DANVA, vil være stigende. Der er blandt andet sket meget på IT-siden inden for asset management de seneste år, og DANVA forventer, at tiltag i vandselskaberne, kombineret med de nye produkter fra innovative leverandører, vil være med til at accelerere udbredelsen yderligere.

Konklusionen er, at de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber på få år er nået langt i bestræbelserne på at anvende asset management, herunder TCO. Derfor er det helt forfejlet af DI Vand at opfordre til indførelse af politiske krav, der ydermere kan resultere i opbygningen af et tungt og dyrt bureaukrati. Vandselskaberne har mange udbud, der er mere eller mindre komplekse. Det kræver metodefrihed for at sikre den optimale løsning, pris og kompleksitet i de enkelte udbud.

Asset management er et afgørende værktøj i at effektivisere og sikre et hensigtsmæssigt investeringsniveau. DANVA har sammen med sine medlemmer siden 2014 sat asset management på dagsordenen i vandsektoren og har gennem endnu flere år bidraget til at standardisere dataindsamlingen, bl.a. med udvikling af dataformater for registrering, tv-inspektion, brøndrapportering o.l. Dette medlemsarbejde har været med til at gøre det lettere at udvikle de prognoser på en nuværende og fremtidig tilstand af aktiver, der til stadighed udbygges. Bestræbelserne er med til at øge de fremadrettede effektiviseringsmuligheder. Og det er denne viden og dette grundlag, der er fundamentet for eksport af dansk vandteknologi.

Jeg vil med denne replik til DI Vands indlæg slå fast, at langt den overvejende del af DANVAs medlemmer benytter sig af TCO i praksis. De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger beviser dagligt, at der er andre parametre end prisen alene, der giver de bedste og i længden billigste løsninger for selskaberne og dermed kunderne og samfundet.

Det håber jeg, DI Vand er enig i.