vandglas på mark 2.jpg (1)

En ny opgørelse viser, at cirka 58 procent af de danske drikkevands-boringer indeholder rester af pesticider. Derfor kommer en samlet vandsektor og Danmarks Naturfredningsforening nu med en kraftig appel til Regeringen og Folketingets partier.

Tiden er nemlig ved at rinde ud for det rene danske drikkevand, der dog kan reddes ved at reservere arealer til sprøjtefrie grundvandsparker.

Vores grundvand og drikkevand er nu for alvor truet af forurening. Der er derfor behov for at styrke den nationale og den lokale indsats for grundvandsbeskyttelse og dermed vandværkernes forsyningssikkerhed. Grundvandsparker, anlagt strategiske steder rundt om i landet, er en naturlig videreførelse af beskyttelsen af de boringsnære områder og skal skærme grundvandet mod nedsivning af uønskede stoffer i større områder.

”Rent drikkevand fra vandhanen har gennem generationer været en selvfølge. Sådan skal det fortsat være også for de kommende slægter. Men situationen er nu så forværret, at det kræver yderligere politisk indgriben for at øge beskyttelsen mod stoffer, som kan true grundvandet ved at trænge ned gennem jordlagene og i sidste ende påvirke drikkevandet, ”siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster er enig:
”Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand, derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser, vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent”.

Det samme er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:
”Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Det er helt oplagt at forbyde brug af giftstoffer oven på de jorde, hvor vores grundvand dannes. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi. Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand.”

Brancheorganisationerne DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening peger på, at der hurtigst muligt skal vedtages en økonomisk model og igangsættes en udrulningsplan for etableringen af grundvandsparker på de sårbare indvindingsområder for at sikre forsyningen af rent drikkevand til danskerne.

En grundvandspark er et område, hvor man dyrker rent grundvand. Inden for parken må der ikke bruges pesticider og andre forurenende stoffer. Grundvandsparkerne oprettes i de områder, hvor vandværkerne henter deres vand. Ved udpegning af grundvandsparkerne prioriteres samtidig genopretning af natur, etablering af økologisk jordbrug, skovrejsning og klimatilpasning.

Grundvandsparkerne er altså samtidig et rigtig godt udgangspunkt for at skabe bedre og mere sammenhængende naturområder.

De tre parter bag forslaget forventer, at ordningen vil kræve en statslig grundvandsfond på 7-10 mia. kr. over en tiårig periode.

Finansloven for næste år samt efterårets forhandlinger om en ny pesticidhandleplan er oplagte anledninger til at få lavet en redningsplan for det danske drikkevand.

Læs mere

Læs brevet til statsministeren, miljøministeren, Folketingens Miljø- og Fødevareudvalg og formændene for Folketingets partier. 

Yderligere information

Kontaktinfo til de tre organisationer:
DANVA, Karsten Bjørno, 2014 3542
Danske Vandværker, Dorthe G. Rasmussen, 2670 7106
Danmarks Naturfredningsforening, Thomas Gyldendal Nystrøm, 3119 3254