Christiansborg Med Flag

Sæt kryds i kalenderen til konference i København den 9. september.

Vandsektorens nye rammer skal sikre rent vand til bæredygtige byer og samfund.

Kom og hør politikernes, centraladministrationens og DANVAs forslag til, for hvordan den kommende regulering kan give vandselskaber mulighed for at sikre rent vand til bæredygtige byer og samfund. Vandsektorloven fra 2009, der danner rammerne for vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold, er under den 2. omfattende revision.

Det lovforberedende arbejde har involveret en række indgåede politiske aftaler helt tilbage fra 2018 og til og med 2020. Den reviderede lov forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2022.

På konferencen præsenteres de politiske ønsker og intentioner i Vandsektorloven, vandsektorens og øvrige interessenters bemærkninger til lovforslaget og DANVAs ønsker til en fremsynet sammenhængende regulering af vandsektoren.

Tilmelding

Tilmelding kan ske på DANVAs hjemmeside her. 

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på 24845211 eller la@danva.dk