Danvas Datamodeller

DANVA har gennemført fejlretning og lanceret nye datamodeller. Samtidig er DDV-Reolen erstattet af DANVA-Reolen.

Fejlretning/patch af DANVAs datamodeller er gennemførte i perioden 26. april 2021 til 13. august 2021 og har resulteret i følgende nye model-versioner:

  • Fælles kernemodel 2.1.2
  • Dandas 3.1.2
  • Danvand 2.1.2
  • Brudregistrering 1.1.1
  • TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1
  • Kabler, fremmedrør og flader 1.1 (alene justeret på xsd-niveau, hvorfor modellens versionsnummer er bevaret).

Der er udestående fejl, der løbende er indmeldt af brugere, rådgivere og applikationshuse i takt med datamodellernes implementering. Herudover er Fælles kernemodel 2.1.2 og Danvand 2.1.2 opdateret med et hængeparti fra Dandas 3.1.1 modelopdateringen, der blev afsluttet den 29. jan 2021.
DANVA er glad for at kunne udbyde justerede/fejlrettede datamodeller til gavn for den danske vandbranche.

DANVA-Reolen erstatter DDV-Reolen

DANVA har i en årrække publiceret vores datamodelinformation via DDV-Reolen, som bl.a. har indeholdt:

  • Datamodellernes dokumentation
  • De forretningsprocesser i vand- og eller spildevandsselskaberne, der understøttes af datamodellerne.
  • DDV-Integrationsmetoden med tilhørende eksempler, som udgør rammerne for DANVAs modelarbejde.

Aarhus Vand har forestået driften af DDV-Reolen siden dens etablering i 2013, men den 13. august 2021 overtog DANVA driften af DDV-Reolen. Skiftet er foretaget af administrative årsager, da det er lettere for DANVA at konfigurere og administrere reolen, hvis vi selv varetager driften m.m.

Aarhus Vand skal have en stor tak for deres store indsats i forbindelse med driften af DDV-Reolen - det har været en vigtig opgave Aarhus Vand her har løftet for DANVA og brugerne af modellerne.

DANVA-Reolen svarer layoutmæssigt til DDV-Reolen og indeholder den datamodeldokumentation, som er offentlig tilgængelig for medlemmer/ brugere. DANVA-Reolen giver et samlet overblik og adgang til den samlede dokumentation til de forskellige versioner af datamodellerne.

DANVA har tilstræbt at udvikle DANVA-Reolen via standardprogrammel med henblik på at gøre det lettere at administrere den. Det har medført at de bagvedliggende informationsmodeller blandt andet udbydes som Excel-ark (med mulighed for filtrering på begrebsniveau) og pdf-dokumenter.

Læs mere

Se DANVA-Reolen.
Se interaktiv oversigt over DANVAs datamodeller.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard på telefon 8793 3569 eller e-mail lgc@danva.dk såfremt du har spørgsmål til eller ønsker en præsentation af DANVA-Reolen og den bagvedliggende dokumentation.