Carl Emil Larsen På Folkemødet 2021
Carl-Emil Larsen debatterede med miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding. (Foto: DN).

Carl-Emil Larsen drøftede grundvandsbeskyttelse og drikkevand med miljøministeren og DN.

Lørdag 19. juni deltog DANVAs direktør i debatten ”En samlet indsats til sikring af vores drikkevand”, hvor han skal i dialog med miljøminister Lea Wermelin og DN’s præsident Maria Reumert Gjerding.

Carl-Emil Larsen fremførte det vigtige budskab om at udvide grundvands-beskyttelsen til ikke kun at omfatte de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, med også de grundvandsdannende oplande og at prioritere beskyttelsen i de indvindingsområder, der har strategisk størst betydning som omkring de største byer og på øer.

Alt for meget af vores grundvand er forurenet af pesticider, og det haster med en mere udbredt og effektiv grundvandsbeskyttelse. Både den nationale og den lokale indsats skal styrkes, så vandværkernes forsynings-sikkerhed beskyttes.

Målet er, at også de kommende generationer skal have tillid til en forsyning af drikkevand baseret på rent grundvand.

Pesticider er et stigende problem

Målinger fra den danske grundvandsovervågning GRUMO i 2019 viser, at der blev fundet rester af sprøjtegifte (pesticider og deres nedbrydnings-produkter) i over 58 procent af alle vandprøver. Grænseværdierne for drikkevand var overskredet i 22,6 procent af målingerne.

Ved vandværkernes kontrol af aktive drikkevandsboringer blev der samme år fundet sprøjtemiddelrester i 45,3 procent af boringerne, og i 12,7 procent var grænseværdien overskredet. Et nyt udtræk fra Jupiter-databasen viser, at der i 2020 blev fundet pesticidrester i 51,8 procent af de aktive boringer, og grænseværdien var overskredet i 13,2 procent.

Tallene omfatter ikke kun pesticider, der nu er forbudte. Der findes også tilladte pesticider og andre stoffer, herunder luftbårne stoffer, som i dag bruges af landbrug, industri, kommuner og private borgere. Disse vil kunne forurene drikkevandet i en uoverskuelig årrække, hvis vi ikke snart begynder at passe bedre på vores grundvand og vores drikkevand.

Læs mere

Læs mere om Folkemødet her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk

I år var der igen mulighed for at mødes fysisk ligesom til Folkemødet i 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen, Scanpix).
Stemningsbillede fra Folkemødet i 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen, Scanpix).