Danskere
Danskerne ønsker ikke, at vandets kvalitet, hverken drikkevandet eller kvaliteten af det udledte spildevand, sættes over styr i jagten på lave vandpriser.

DANVA har spurgt et panel med 1000 danskere om, hvad de synes, er vigtigst, når det kommer til vandselskabernes ydelser.

Reducer sundhedsskadelige stoffer

Skal danskerne vurdere vandselskabernes vigtigste opgaver, så fremhæver de opgaven med at reducere sundhedsskadelige stoffer som f.eks. pesticider eller nitrat.

Reduktion af kalk og miljø- og klimavenlighed ligger næst efter på danskernes ønskeseddel til vandselskaberne, mens kun hver 14. danskerne mener, at vandselskabernes ypperste opgave er at reducere prisen på ydelserne eller smagen på drikkevandet.

Ingen kompromis med vandkvaliteten

Danskerne ønsker ikke, at vandets kvalitet, hverken drikkevandet eller kvaliteten af det udledte spildevand, sættes over styr i jagten på lave vandpriser.

Kilde: Vandsektorens værdi for samfundet, DAMVAD analytics

Hele 96 pct. af befolkningen vil ikke acceptere klor i drikkevandet, selvom det ville medføre lavere vandtakster. Selvom en overvældende majoritet af respondenterne er imod forringelser af vand- og spildevandsydelser på samtlige opstillede parametre, så er danskerne mest villige til at give køb på miljøhensyn til gengæld for lavere priser.

Danskerne vil godt betale mere

Spørger man danskerne, om de er villige til at betale mere for at få reduceret sundhedsskadelige stoffer i vandet, så viser undersøgelsen, at der er en betalingsvillighed blandt danskere på mellem 100 og 500 kr. for de fleste indkomstgrupper med mindre variationer.

Kilde: Vandsektorens værdi for samfundet, DAMVAD analytics

53 pct. er villige til at betale over 100 kr. ekstra årligt for at reducere nitratniveauet og pesticider i drikkevandet. Kun 12 pct. vil ikke betale for yderligere reduktioner af sundhedsskadelige stoffer.
Danskerne vil også betale mere for et rent vandmiljø og høj badevandskvalitet, om end der dog er en større variation i betalingsvilligheden her.

Kilde: Vandsektorens værdi for samfundet, DAMVAD analytics

82 pct. af danskerne vil ifølge undersøgelsen betale ekstra for, at vandselskaberne sikrer et rent vandmiljø i deres nærområde.

Kilde: Vandsektorens værdi for samfundet, DAMVAD analytics

For 10 pct. af de adspurgte gælder det, at de vil betale over 500 kr. årligt for rent vand i åer og fjorde.

Kilde: Vandsektorens værdi for samfundet, DAMVAD analytics

83 pct. angiver også, at de godt vil være med til at betale mere for arbejdet med at sikre badevandskvaliteten i Danmark. 10 pct. vil betale over 500 kr. årligt for rent badevand ved strandene, mens 17 pct. angiver, at de ikke vil betale mere for dette. Billedet er relativt stabilt på tværs af respondenter, der bor ved kysten og inde i landet, samt mellem by- og landområder.